IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Ibero-Americana Pragensia
Středisko ibero-amerických studií
Univerzita Karlova
Hybernská 3, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 619 514

E-mail: ibero@ff.cuni.cz

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063