IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity (dnes Nakladatelství Karolinum). Byl prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě. Přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie a dalších společenských věd. V oddílu Materiály seznamuje především s prameny ke vztahům střední Evropy se španělsky a portugalsky mluvící společností.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 47 No 2 (2019), 103–104

Informe del simposio “Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, (Praga, 18 de octubre de 2019)

[Information from the symposium “Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, (Prague, 18 October 2019)]

Anna Libánská, Anna Novotná

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2020.6
zveřejněno: 05. 03. 2021

Abstract

Report of the symposium

Creative Commons License
Informe del simposio “Cien años de las relaciones diplomáticas checo-españolas”, (Praga, 18 de octubre de 2019) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení