IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 47 No 2 (2019), 81–98

Traducción y recepción de textos clásicos. Sobre reflexiones en torno al arte y los artistas

[Translation and reception of classic texts. On reflections on art and artists]

Pilar Martino Alba

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2020.4
zveřejněno: 05. 03. 2021

Abstract

Texts with historical and artistic content make up a wide and varied multi-generic and multi-form corpus that is usually dealt by translators with a broad humanistic background. From this wide corpus, our paper deals with the classic texts on reflections on art and artists written in German between 1700 and 1850 and analyses who their translators into Spanish are.

Klíčová slova: humanistic translation; historical-artistic texts; humanistic translators; literary translation; specialized translation

reference (18)

1. ALBALADEJO, Juan Antonio, Miguel Ángel Vega [on-line], Alicante: Universidad de Alicante, 2011. HISTRAD. Biografías de traductores. Accesible de: http://web. ua.es/es/histrad/documentos/biografias/ miguel-angel-vega.pdf, [consultado 29 diciembre de 2018].

2. ALBALADEJO, Juan Antonio, Eustaquio Barjau [on-line], Alicante: Universidad de Alicante, 2012. HISTRAD. Biografías de traductores. Accesible de: http://web.ua.es/es/histrad/documentos/biografias /eustaquio-barjau.pdf, [consultado 27 de diciembre de 2018].

3. BORRÁS, Gonzalo, Historia del arte y Patrimonio Cultural: una revisión crítica, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, col. Paraninfo, 2012.

4. BÜHLER, Karl, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena: G. Fischer, 1934.

5. BUONARROTI, Miguel Ángel, Sonetos completos [edición bilingüe de Luis Antonio de Villena], Madrid: Cátedra, col. Letras Universales, 1987.

6. CARUS, Carl Gustav, Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje [traducción de José Luis Arántegui], Madrid: Visor, 1992.

7. HEINE, Heinrich, Cuadros de Viaje. Los dioses en el exilio [estudio introductorio, traducción y notas de Miguel Ángel Vega Cernuda y Elena Serrano Bertos], Madrid: Ed. Cátedra, 2015.

8. HELLWIG, Karin, La literatura artística española del siglo XVII [trad. de Jesús Espino Nuño], Madrid: Visor, col. "La balsa de la Medusa", 1999.

9. HORACIO, Arte poética [edición bilingüe, introducción y notas de Juan Gil], Madrid: Dykinson, col. "Clásicos Dykinson", 2010.

10. LESSING, Gotthold Ephraim, Laocoonte [traducción de Eustaquio Barjau], Madrid: Editora Nacional, 1977; y Madrid: Tecnos, 1990.

11. MARTINO ALBA, Pilar, La autobiografía artística como problema de traducción, Alicante: Universidad de Alicante, 2016.

12. MARTINO ALBA, Pilar, "La formación humanística ante la traducción especializada", in: Antonio Bueno y Miguel Ángel Vega (eds.), Traducción y Humanismo, Bruselas: Éditions du Hazard, 2013, pp. 297-312.

13. MARTINO ALBA, Pilar, "La traducción de textos histórico-artísticos", Philologia Hispalensis XIX/2, 2005, pp. 149-163. CrossRef

14. REISS, Katharina, "Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation", Poetics Today 2/4, (=Translation Theory and Intercultural Relations. Summer-Autumn 1981), 1981, pp. 121-131. CrossRef

15. REJÓN DE SILVA, Antonio, El tratado de la pintura por Leonardo da Vinci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti, Madrid: Imprenta Real, 1784.

16. VEGA, Miguel Ángel, Miguel Ángel VEGA: Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid: Cátedra, 1994 [2004].

17. VVAA, Historiografía artística española de los siglos XIX y XX, Madrid: CSIC, 1995.

18. ZALAMA, Miguel Ángel, "Un ejemplar de Cuatro libros sobre las proporciones humanas de Durero en la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 68, 2002, pp. 191-198.

Creative Commons License
Traducción y recepción de textos clásicos. Sobre reflexiones en torno al arte y los artistas is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení