IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 47 No 2 (2019), 11–41

Bibliotecas populares en canarias: la Biblioteca de El obrero

[Libraries in Canary: The Library of El Obrero]

Manuel de Paz Sanchez, Valeria Aguiar Bobet, Ángel Dámaso Luis León

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2020.2
zveřejněno: 05. 03. 2021

Abstract

This work includes a large sample of books from the popular library of the Canary Workers Association (Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands). It is a reconstructed library based on the references published in the journalistic body of the Association, that is, the newspaper El Obrero. Through this work we approach literary and cultural hobbies, in general, of a social collective influenced by the anarchist movement of the early twentieth century, which was important in Spain and the Canary Islands, as well as in Spanish America. The inventory allows to identify various literary works of French and Russian novels, mainly, but also some pedagogical and esoteric treatises, such as studies on Freemasonry, spiritualism, etc. We understand that this type of inventory can be useful for the study of various ideological, political and cultural aspects of the Canary Islands WorkersʼAssociation, which was the first workers‘ entity of blind importance that existed in the Archipelago.

Klíčová slova: Canaries; cultural history; popular and working libraries

reference (8)

1. BESTARD, Joan, Parentesco y modernidad, Barcelona: Paidós, 1998.

2. DARNTON, Robert, Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, Madrid: Turner - Fondo de Cultura Económica, 2003.

3. GALVÁN FERNÁNDEZ, Francisco, Burgueses y obreros en Canarias: (del S. XIX al XX), La Laguna: Secretariado de Publicaciones, 1986.

4. GALVÁN FERNÁNDEZ, Francisco - MARTÍNEZ DE AZAGRA, Luis, Trabajos socioeconómicos: Canarias a finales del siglo XIX, Santa Cruz de Tenerife: Benchomo, 1994.

5. GONZÁLEZ ANTÓN, Javier, "El libro antiguo en Canarias", in: Pedro Manuel Cátedra García y María Luisa López-Vidriero Abello, Separata de: El libro antiguo español: actas del Segundo Coloquio Internacional (Madrid), Salamanca: Universidad de Salamanca, 1992, pp. 241-246. "Patrimonio bibliográfico" [on-line]. Patrimonio Bibliográfico Español, [consultado 10 de agosto de 2019]. Accesible de: http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12444/IDc8f6f80d ?ACC=101).

6. PAZ SÁNCHEZ, Manuel de, La biblioteca olvidada: (los libros del Convento Franciscano de Garachico), Santa Cruz de Tenerife: Idea, 2010.

7. PAZ SÁNCHEZ, Manuel de, "El Jardín de la Virtud (La masonería como una disidencia cristiana del XIX)", Anuario de Estudios Atlánticos 53, 2007, pp. 299-336.

8. ROMERO TALLAFIGO, Manuel, De libros, archivos y bibliotecas: venturas y desventuras de la escritura, Las Palmas de Gran Canaria: UNED, 2008.

Creative Commons License
Bibliotecas populares en canarias: la Biblioteca de El obrero is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení