IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity (dnes Nakladatelství Karolinum). Byl prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě. Přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie a dalších společenských věd. V oddílu Materiály seznamuje především s prameny ke vztahům střední Evropy se španělsky a portugalsky mluvící společností.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 47 No 2 (2019), 111–113

Liana Hotařová (ed.). Pasión por el hispanismo III

Martina Kutková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2020.9
zveřejněno: 05. 03. 2021

Abstract

Book review: Liana Hotařová (ed.), Pasión por el hispanismo III, Liberec: Universidad Técnica de Liberec, 2018.

Creative Commons License
Liana Hotařová (ed.). Pasión por el hispanismo III is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení