AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016)

Předmluva
Jan Kuklík, Harald Christian Scheu, Sára Valachová

Náboženské symboly a náboženská svoboda v sekulární Evropě
Kateřina Děkanovská

„Žlutá hvězda“ jako diskriminační označení v protektorátu Čechy a Morava. Většinové prožitky, menšinové reakce a symbolika perzekuce
Blanka Soukupová

K buddhismu u Vietnamců v České republice: Od nenápadných počátků v ideovou páteř vietnamské diaspory ve střední Evropě?
Stanislav Brouček

Stavební právo a sakrální stavby
Petr Svoboda

Zpráva veřejné ochránkyně práv k muslimským šátkům ve střední zdravotnické škole a užívání náboženských symbolů v oblasti vzdělávání
Eva Nehudková

Užívání náboženských symbolů ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Harald Christian Scheu

Několik úvah nad židovskými symboly v evropském veřejném prostoru
Sára Valachová

Právní úprava náboženských symbolů v Německu
Barbora Henzlová

Stavba mešit a modliteben v Rakousku
Karin Traunmüller

The Use of Religious Symbols at Turkish Universities
Arndt Künnecke

Právne postavenie národnostných menšín v Maďarsku po roku 1989
Ivan Halász

Memorandum k návrhu na rozšíření působnosti zákona tzv. lex Perek při přípravě národnostního statutu
Andrej Sulitka

The Rights of Indigenous Peoples in the Light of International Human Rights Law
Harald Christian Scheu, Luisa María Villa Yepes

Právní řešení odchodu a návratu krajanů do Československa z pohledu pasové politiky v historické retrospektivě
Petra Skřejpková

Zpětné vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům a jeho následky nejen v oblasti práva sociálního zabezpečení
Martin Štefko

Je možné změnit postavení romské menšiny v České republice pomocí vzdělávání? Zkušenosti z letní školy pro nadané mladé romské muzikanty
Michal Urban, Eliška Hodysová

Rómska menšina a kriminalita na Slovensku
Klaudia Marczyová, Marián Piváček

Stín kolonialismu: Dodnes složité vztahy mezi Německem a Namibií
Lukáš Novotný

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení