AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 199–214

Je možné změnit postavení romské menšiny v České republice pomocí vzdělávání? Zkušenosti z letní školy pro nadané mladé romské muzikanty

[Is It Possible to Improve the Position of the Roma Minority in the Czech Republic through Education? Experience Gained at the Summer School for Talented Young Musicians]

Michal Urban, Eliška Hodysová

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

The paper deals with the discrimination of Roma minority in the Czech education system and measures designed to improve the current situation. Despite the steps already implemented by the Ministry of Education, Youth and Sport, Roma children are still overrepresented in schools for children suffering from light mental illness. Therefore Ministry of Education plans to introduce a system of support measures available to all children who need them. In order to maximize the effect of support measures, it will be necessary to collect data concerning abilities of each pupil and their other characteristics and analyze which support measure is the most suitable for them. The authors describe examples of the programs aimed at the support of Roma children in education, namely remedial education and support of education in families, scholarships, leisure time activities or pre-primary education. Particular attention is paid to the experience of authors gained by teaching basics of law at summer school for young Roma musicians. The authors described their work and formulated principles which they believe to be essential for a successful work with Roma children and the youth. The principles are following: long-term nature of support, positive experience, trust, use of activities which are attractive for children and overcoming of prejudices at both sides. Finally, the authors also emphasize that the programmes should be based on personal experience of participants. In conclusion, the authors argue that through education it is possible to improve the position of the Roma minority in the Czech Republic.

Klíčová slova: education; discrimination; Roma minority; educational projects; Romano drom výchova; diskriminace; romská menšina; vzdělávací projekty; Romano drom

Creative Commons License
Je možné změnit postavení romské menšiny v České republice pomocí vzdělávání? Zkušenosti z letní školy pro nadané mladé romské muzikanty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení