AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 62 No 1 (2016), 221–231

Stín kolonialismu: Dodnes složité vztahy mezi Německem a Namibií

[The Shadow of Colonialism: Complicated Relations between Germany and Namibia Today]

Lukáš Novotný

zveřejněno: 23. 05. 2016

Abstract

Relations between Germany and Namibia are still heavily influenced by colonialism. As part of the scramble for Africa in the 1880’s, the German Empire came to what is now Namibia and created German South-West Africa. Germany remained the colonial power of the territory until 1915. The period of colonial rule was marked by the genocides of the Hereros and the Namas tribes. This article focuses on the current political climate within Federal Republic Germany and how the nation is dealing with the difficulties of its colonial past. It is clear how strained relations are between the colonizer and the former colony. It should be noted that Germany has undertaken reconciliatory steps this year (which marks the 100th anniversary of the end of German rule over Namibia) in order to deal with its history.

Klíčová slova: Germany; Namibia; genocide; colonialism; German South-West Africa Německo; Namibie; genocida; kolonialismus; Německá jihozápadní Afrika

Creative Commons License
Stín kolonialismu: Dodnes složité vztahy mezi Německem a Namibií is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení