ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

We inform authors and readers that, following an agreement with the Karolinum publishing house, from 2024 (Volume 18), the journal Orbis scholae will be published only in electronic form.

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 8 No 3 (2014)

Editorial
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Vývoj standardizace profese učitele v České republice − nekonečný příběh?
Karel Rýdl

Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku
Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov

Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo
Miroslav Janík, Karolína Pešková, Tomáš Janík

Profesní standardy učitele v Anglii, Walesu a Severním Irsku
Karolína Pávková

Standard učitelské profese ve Skotsku
Jan Voda

Vybrané zahraniční programy hodnocení učitelů s využitím profesních standardů
Karel Starý

Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: Zahraniční přístupy a česká cesta: Komuniké z konference
Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

European Conference of Educational Research 2014, Emerging Researchers’ Conference: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe Porto, 1.−2. 9. 2014
Veronika Laufková, Vít Šťastný, Monika Boušková

European Conference of Educational Research 2014 Past, Present and Future of Educational Research Porto, 2.−5. 9. 2014
Dominik Dvořák, Michaela Dvořáková

XXVI. mezinárodní kongres CESE Freiburg/Breisgau, Německo, 10.−13. 6. 2014
Dominik Dvořák, Vít Šťastný

Vzpomínka na profesora Wolfganga Mittera
Eliška Walterová

Šmelová, E. et al. (eds.) Pre-school education in the context of curriculum. Children’s Readiness for Compulsory School Attendance in the Context of Selected EU Countries − Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Poland
Zuzana Svobodová

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download