ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Editorial Board

Eliška Walterová (Editor-in-Chief, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; eliska.walterova@pedf.cuni.cz)

Mark Bray (East China Normal University)

Piotr Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Miroslav Dopita (Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta, Univerzita Palackého)

Peter Gavora (Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati)

David Greger (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Gábor Halasz (Centre for Higher Educational Management, University Eötvös Lóránd, Budapest, Hungary)

Jan Hendl (Katedra základů kinantropologie a humanitních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, a Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Sabine Hoidn (Universität St. Gallen, Switzerland)

Alena Hošpesová (Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita)

Tomáš Janík (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Pertti Kansanen (Department of Teacher Education, University of Helsinki, Finland)

Jan Mareš (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)

Jiří Němec (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Izhar Oplatka (Tel Aviv University, School of Education)

Karel Pančocha (Institut výzkumu inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Laura B. Perry (School of Education, Murdoch University, Australia)

Štefan Porubský (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Univerzita Mateja Bela, Slovakia)

Manfred Prenzel (School of Education, Technische Universität München, Germany)

Jan Průcha (Praha)

Milada Rabušicová (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Jean-Yves Rochex (Département des Sciences de lʼEducation, Université Paris 8 – Saint-Denis, France)

Dana Řezníčková (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

Renate Seebauer (Vídeň)

Zuzana Sikorová (Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita)

Irena Smetáčková (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Petr Soukup (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Karel Starý (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Petr Urbánek (Katedra pedagogiky a psychologie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

Arnošt Veselý (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

Anthony Welch (Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Australia)

Zhu Xiaohu (Research Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University)

Stefan Zehetmeier (Institut für Unterrichts- und Schulenwicklung, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)

Editorial Staff

Tereza Češková (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Karolína Dundálková (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Dominik Dvořák (Executive Editor, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

Veronika Laufková (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Petr Najvar (Institut výzkumu a školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

Jaroslava Simonová (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Vít Šťastný (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

Jan Vyhnálek (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177