menu
Česky / English
Ohlédnutí za rokem 2021
Video & Blog

Ohlédnutí za rokem 2021

Stejně jako v minulém roce jsme pro Vás i letos připravili video s ohlédnutím za vybranými tituly z produkce Nakladatelství Karolinum, které vyšly v roce 2021. Kromě rektora Univerzity Karlovy, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost a ředitele nakladatelství své knihy blíže představili autoři Marie Rakušanová, Karel Hvížďala a František Koukolík.

More
Mařatkova gastroenterologie
Medicine

Mařatkova gastroenterologie

Kolektiv autorů pod vedením hlavního editora Miroslava Zavorala navazuje na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii (1964) s ohledem na značný vývoj oboru – obohacuje publikaci o nové poznatky v oblasti gastroenterologie, diagnostiky a zobrazovacích metod. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Součástí tištěné knihy je přístup k elektronické interaktivní knize, kde může uživatel mimo jiné zhlédnout i videa prezentující diagnostické metody a operační výkony.

Read more
Africký džihád
Politeia Series

Africký džihád

Kniha přináší vhled do historického a společenského původu džihádistických skupin v Sahelu, regionu, jehož strategický význam v posledních letech stoupá, zejména pro Evropu.
Marc-Antoine Pérouse de Montclos vyvrací zavedenou představu o africkém džihádu jako součásti homogenní „teroristické internacionály“ koordinované z Blízkého východu. Na základě náboženských, historických a politologických argumentů představuje výsostně lokální (ne globální) a politickou (nikoli náboženskou) povahu cílů afrických islamistických hnutí i důvodů jejich radikalizace v posledních letech.

Read more

Journals

Event calendar

news from Karolinum

Events and new titles

Blog