ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
Orbis scholae
Myslíkova 7
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail: orbisscholae@seznam.cz

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download