Blog

1992 – celý tehdejší pracovní tým SLONa: Jiří Ryba, Alena Miltová a Gertruda Denská

Výročí založení Sociologického nakladatelství (1991)

01.09.2023, 07:00

V roce 2021 se renomované Sociologické nakladatelství (SLON), jež vydává odbornou společenskovědní literaturu, stalo součástí Nakladatelství Karolinum. Při příležitosti výročí založení SLONa (1991) jsme položili několik otázek zakladatelům tohoto nakladatelství – Aleně Miltové (AM) a Jiřímu Rybovi (JR).

National Book Lovers Days

09.08.2023, 08:00

Dnešní den je oslavou všech milovníků knih napříč kontinenty! Při této příležitosti Vám nabízíme pár tipů na zajímavé knihy z naší produkce.

Před 95 lety se narodil básník Karel Šiktanc

10.07.2023, 09:00

U příležitosti výročí narození se ohlížíme za vydáváním autorova Díla, přinášíme audiozáznam z nedávné besedy v Městské knihovně v Praze a své oblíbené básně vybírá editor Jiří Brabec.

Saturnin v překladech

11.04.2023, 16:27

U příležitosti výročí úmrtí Zdeňka Jirotky (1911–2003) přinášíme rozhovor s Irynou Zabiiakou a Mai Nguyenovou, které jeho román přeložily do ukrajinštiny a vietnamštiny.

Audioukázky z povídkové tvorby

16.03.2023, 10:06

Uvádíme ukázky z německo-české čítanky Anděl vzpomínek (2016), která představuje pět současných německých próz v originále a překladu mladých českých překladatelů, antologie moderní povídkové tvorby z jihovýchodní Evropy Odkud vítr vane (2017), antologie předních vietnamských představitelů dvou etap moderní vietnamské realistické literatury Dvě hostiny (2020) a z antologie moderní ázerbájdžánské povídkové tvorby Sari Gelin (2022).

80 let od narození Jaroslava Jirsy

31.01.2023, 08:19

V roce 1994 stanul v čele edičního střediska UK, z něhož vybudoval prosperující a uznávané „kamenné“ Nakladatelství Karolinum, jež vedl přes 15 let do konce roku 2009.

Leszek Engelking a Joachim Bruss – Saturnin bez hranic

26.01.2023, 12:33

„Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé."