ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006)

Orbis scholae – res proposita
Eliška Walterová

Charakteristika Centra základního výzkumu školního vzdělávání
David Greger, Tomáš Janík, Jiří Kotásek, Josef Maňák, Eliška Walterová

Transformace vzdělávacích systémů zemí visegradské skupiny: srovnávací analýza
Eliška Walterová, Tomáš Janík

Analýza školního vzdělávání ve vybraných zemích EU
David Greger, Andrea Gröschlová, Věra Ježková

Spravedlivost českého školského systému v mezinárodním srovnání
David Greger

Vzdělávací potřeby pro 21. století
Eliška Walterová, Karel Černý

Potenciál změny v realitě školy: Strategie případové studie
Eliška Walterová, Karel Starý

Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání
Josef Maňák, Tomáš Janík

Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie
Tomáš Janík, Petr Najvar

Jiří Kotásek stále mezi námi
Eliška Walterová

Charakteristika pracovišť sdružených v projektu Centra
Eliška Walterová

Description of the “Research Centre on Schooling” Basic Research Centre
David Greger, Tomáš Janík, Jiří Kotásek, Josef Maňák, Eliška Walterová

230 x 157 mm
published: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download