ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

We inform authors and readers that, following an agreement with the Karolinum publishing house, from 2024 (Volume 18), the journal Orbis scholae will be published only in electronic form.

Orbis scholae is an academic journal published by Charles University, Prague. It features articles on school education in the wider socio-cultural context. It aims to contribute to our understanding and the development of school education, and to the reflection of teaching practice and educational policy.

ORBIS SCHOLAE, Vol 1 No 1 (2007)

Úvodem: Kurikulum v proměnách školy
Josef Maňák, Tomáš Janík

Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti
Jarmila Skalková

Společnost vědění a kurikulum budoucnosti
David Greger, Karel Černý

Modelování kurikula
Josef Maňák

Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém
Tomáš Janík, Jan Slavík

Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“
Petr Knecht

Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání
Kateřina Vlčková

„Nejsme tak dobří, jak si myslíme“ – absolventi škol v kontextu diskuse o kvalitě vzdělávání v Rakousku
Renate Seebauerová

Učitelé škol v nové roli „tvůrců“ školního kurikula
Jana Kratochvílová

Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy
Jan Beran, Jan Mareš, Stanislav Ježek

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání: zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006
Eliška Walterová

Norská inspirace pro českou kurikulární reformu: několik postřehů z mezinárodní konference
Petr Bauman

Audigier, F.; Crahay, M.; Dolz, J. Curriculum, enseignement et pilotage
Josef Maňák

Marsh, C. J. Key Concepts for Understanding Curriculum
Petr Najvar, Veronika Najvarová

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
Kateřina Vlčková

Kratochvílová, J. Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem – s pedagogickým sborem
Dana Hübelová

230 x 157 mm
periodicity: 3 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Download