HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 2 (2022), 9–25

Sociology and Pedagogy. On the Establishment of Sociology as a Moral Science by Émile Durkheim

Thomas Kurtz

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.14
zveřejněno: 15. 11. 2022

Abstract

In his sociology, Émile Durkheim has not only dealt extensively with the subject of education, but pedagogy has also a special significance for the establishment of his sociology. On the one hand, this applies to his attempt to establish sociology at French universities and establish it as an independent research discipline. And on the other hand, this applies to his attempt to use his sociology as a moral science to present a crisis analysis of French society and contribute to its solution.

klíčová slova: morality and society; crisis analysis; education and socialization; practical theory; educational sociology; sociology as a moral science

reference (86)

1. Abbott, Andrew [2019]. Living One's Theories: Moral Consistency in the Life of Émile Durkheim. Sociological Theory 37 (1): 1-34. CrossRef

2. Baecker, Dirk [2016]. Es gibt keine sozialen Systeme. In. Baecker, Dirk. Wozu Theorie? Aufsätze. Berlin: Suhrkamp, pp. 194-209.

3. Bauman, Zygmunt [2000]. Thinking Sociologically. An Introduction for Everyone. Cambridge, MA: Blackwell.

4. Begley, Louis [2009]. Why the Dreyfus Affair Matters. New Haven, London: Yale University Press.

5. Birnbaum, Pierre [1992]. Préface. In. Durkheim, Émile. Le socialisme. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 5-26.

6. Blum, Léon [1935]. Souvenirs de l'affaire. Paris: Editions Gallimard.

7. Bouglé, Celestin [1904]. L'Éducation morale par l'esprit scientifique. Revue Pédagogique. NIIe série - Tome XLIV: 507-520.

8. Bourdieu, Pierre - Passeron, Jean-Claude [1970]. La Reproduction. Éléments pour une théorie du sytème d'enseignement. Paris: Edition du Minuit.

9. Buisson, Ferdinand [1933]. Un moraliste laïque. Paris: Alcan.

10. Collins, Randall [2014]. Durkheim: via Fournier; via Lukes. Theory and Society 43 (6): 667-673. CrossRef

11. Debesse, Maurice [1976]. Défi aux Sciences de l'Éducation? In. Association mondiale des sciences de l'éducation (ed.). L'Apport des sciences fondamentales aux sciences de l'éducation. Tome 1. Paris: Épi, pp. 70-78.

12. Durkheim, Émile [1909]. L'Éfficacitédes doctrines morales. Bulletin de la Sociétéfrançaise de philosophie 9: 219-231.

13. Durkheim, Émile [1920]. Introduction à la morale. Revue Philosophique 89: 81-97.

14. Durkheim, Émile [1930/1902]. De la division du travail social. Paris: Presses Universitaires de France.

15. Durkheim, Émile [1938]. L'évolution pédagogique en France. Paris: Presses Universitaires de France.

16. Durkheim, Émile [1950a/1895]. Les règles de la méthode sociologique. Paris: Presses Universitaires de France.

17. Durkheim, Émile [1950b/1937]. La morale professionelle. In. Durkheim, Émile. Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 5-51.

18. Durkheim, Émile [1950c]. Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit. Paris: Presses Universitaires de France.

19. Durkheim, Émile [1950d] La morale contractuelle (fin). In. Durkheim, Émile. Leçons de sociologie. Physique des mœurs et du droit. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 244-259.

20. Durkheim, Émile [1969/1897]. Le suicide. Étude de sociologie. Paris: Presses Universitaires de France.

21. Durkheim, Émile [1970a/1909]. Sociologie et sciences sociales. In. Durkheim, Émile. La science sociale et l'action, edited by Jean-Claude Filloux. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 137-159.

22. Durkheim, Émile [1970b/1898]. L'individualisme et les intellectuelles. In. Durkheim, Émile. La science sociale et l'action, edited by Jean-Claude Filloux. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 261-278.

23. Durkheim, Émile [1976/1901]. Rôle des Universités dans l'éducation sociale du pays. Revue française de sociologie 17 (2): 181-189. CrossRef

24. Durkheim, Émile [1992a/1892]. Der Beitrag Montesquieus zur Begründung der Soziologie / Quid Secundatus scientiae politicae constituendae contulerit. Saarbrücken: Verl. der Societas Latina.

25. Durkheim, Émile [1992b/1910]. L'enseignement de la morale à l'école primaire. Revue français de sociologie 33 (4): 609-623. CrossRef

26. Durkheim, Émile [1992c/1928]. Le socialisme. Paris: Presses Universitaires de France.

27. Durkheim, Émile [2004a/1906]. Détermination du fait moral. In. Durkheim, Émile. Sociologie et philosophie. Paris: PUF, pp. 49-90.

28. Durkheim, Émile [2004b/1906]. Réponses aux objections. In. Durkheim, Émile. Sociologie et philosophie. Paris: PUF, pp. 91-116.

29. Durkheim, Émile [2005a/1922]. Éducation et sociologie. Paris: PUF.

30. Durkheim, Émile [2005b/1925]. L'éducation morale. Paris: Éditions Fabert.

31. Durkheim, Émile [2005c/1903]. Pédagogie et sociologie. In. Durkheim, Émile. Éducation et sociologie. Paris: PUF, pp. 91-112.

32. Durkheim, Émile [2005d/1911]. L'éducation, sa nature et son rôle. In. Durkheim, Émile. Éducation et sociologie. Paris: PUF, pp. 41-68.

33. Durkheim, Émile [2005e/1911]. Nature et méthode de la pédagogie. In. Durkheim, Émile. Éducation et sociologie. Paris: PUF, pp. 69-90.

34. Durkheim, Émile [2009/1900]. Die Soziologie und ihr Wissenschaftsbereich. Berliner Journal für Soziologie 19 (2): 164-180. CrossRef

35. Fauconnet, Paul [1922]. L'oeuvre pédagogie de Durkheims. Revue Philosophique - De la France et de l'Ètranger 93: 185-209.

36. Fournier, Marcel [2007]. Émile Durkheim: 1858-1917. Paris: Fayard.

37. Guillo, Dominique [2006]. La place de la biologie dans les premiers textes de Durkheim: un paradigme oublié? Revue française de sociologie 47 (3): 507-535. CrossRef

38. Halbwachs, Maurice [1930]. Les causes du suicide. Paris: Alcan.

39. Herbart, Johann Friedrich [1964a/1802]. Zwei Vorlesungen über Pädagogik. In. Herbart, Johann Friedrich. Sämtliche Werke Bd. 1. Aalen: Scientia-Verlag, pp. 279-290.

40. Herbart, Johann Friedrich [1964b/1825]. Psychologie als Wissenschaft. Neugegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Zweiter, analytischer Teil. In. Herbart, Johann Friedrich. Sämtliche Werke Bd. 6. Aalen: Scientia-Verlag, pp. 1-340.

41. Herbart, Johann Friedrich [1964c/1835]. Umriss pädagogischer Vorlesungen. In. Herbart, Johann Friedrich. Sämtliche Werke Bd. 10. Aalen: Scientia-Verlag, pp. 65-206.

42. Joas, Hans [1992]. Die Kreativität des Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

43. Jonas, Friedrich [1980]. Geschichte der Soziologie 2. Von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart. Opladen: Westdeutscher Verlag.

44. Kant, Immanuel [1995/1788]. Kritik der praktischen Vernunft. In. Kant, Immanuel. Werke Band 3. Köln: Könemann, pp. 271-483.

45. Kant, Immanuel [1984/1803]. Über Pädagogik. Bochum: Kamp.

46. König, René [1978]. Die Regeln der soziologischen Methode. In. König, René (ed.). Emile Durkheim zur Diskussion. Jenseits von Dogmatismus und Skepsis. München, Wien: Hanser, pp. 140-207.

47. Krisam, Raymund [1972]. Vorwort. In. Durkheim, Emile. Erziehung und Soziologie. Düsseldorf: Schwann, pp. 7-19.

48. Kurtz, Thomas [2000]. Pädagogische Forschung zwischen Wissenschaftsanspruch und Reflexionsbewußtsein. Systemtheoretische Überlegungen zur pädagogischen Disziplin in der Moderne. In. Dewe, Bernd - Kurtz, Thomas (eds.). Reflexionsbedarf und Forschungsperspektiven moderner Pädagogik. Fallstudien zur Relation zwischen Disziplin und Profession. Opladen: Leske + Budrich, pp. 19-44. CrossRef

49. Kurtz, Thomas [2003]. Niklas Luhmann und die Pädagogik. Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie 9 (1): 183-193. CrossRef

50. Kurtz, Thomas [2005]. Die Berufsform der Gesellschaft. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

51. Kurtz, Thomas [2007a]. Bildung und Erziehung in der soziologischen Theorie. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 10 (2): 231-249. CrossRef

52. Kurtz, Thomas [2007b]. Sociological Theory and Sociological Practice. Acta Sociologica 50 (3): 283-294. CrossRef

53. Kurtz, Thomas [2007c]. Zur Leistung der Erziehungswissenschaft. In. Kraft, Volker (ed.). Zwischen Reflexion, Funktion und Leistung: Facetten der Erziehungswissenschaft. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, pp. 125-139.

54. Lapie, Paul [1901]. La réforme de l'éducation universitaire. Revue de Metaphysique et de Morale 9 (5): 646-666.

55. Lapie, Paul [1927]. L'École laïque et la problème de la natalité. In. Lapie, Paul. Morale et Pédagogie. Paris: Alcan, pp. 31-41.

56. Leclère, Albert [1909]. L'éducation morale rationnelle. Paris: Hachette.

57. Lepenies, Wolf [2002]. Die drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. Frankfurt am Main: Fischer.

58. Logue, William [1983]. From Philosophy to Sociology. The Evolution of French Liberalism. 1870-1914. Illinois: Northern Illinois University Press.

59. Luhmann, Niklas [1987]. Sozialisation und Erziehung. In. Luhmann, Niklas. Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 173-181. CrossRef

60. Luhmann, Niklas [1988a]. Arbeitsteilung und Moral. Durkheims Theorie. In. Durkheim, Emile. Über die Teilung der sozialen Arbeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 19-38.

61. Luhmann, Niklas [1988b]. Paradigm Lost. Die ethische Reflexion der Moral. Stuttgart: Enke.

62. Luhmann, Niklas [1997]. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

63. Luhmann, Niklas - Pfürtner, Stephan H. [1978]. Vorwort. In. Luhmann, Niklas - Pfürtner, Stephan H. (eds.). Theorietechnik und Moral. Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 7.

64. Luhmann, Niklas - Schorr, Karl Eberhard [1988]. Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

65. Lukes, Steven [1973]. Emile Durkheim. His Life and Work. London: Allen Lane.

66. Müller, Hans-Peter [1992]. Gesellschaftliche Moral und individuelle Lebensführung. Ein Vergleich von Emile Durkheim und Max Weber. Zeitschrift für Soziologie 21 (1): 49-60. CrossRef

67. Müller, Hans-Peter [2009]. Emile Durkheims Moralpolitik des Individualismus. Berliner Journal für Soziologie 19 (2): 227-247. CrossRef

68. Münch, Richard [1988]. Theorie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parson, Emile Durkheim und Max Weber. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

69. Ottaway, Andrew Kenneth Cosway [1955]. The Educational Sociology of Émile Durkheim. The British Journal of Sociology 6: 213-227. CrossRef

70. Parsons, Talcott [1968a]. The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers. New York: The Free Press.

71. Parsons, Talcott [1968b]. Foreword. In. Durkheim, Émile. Education and Sociology. New York, London: Free Press, pp. 7-10.

72. Parsons, Talcott [1970]. Some Considerations on the Comparative Sociology. In. Fischer, Joseph (ed.). The Social Sciences and the Comparative Study of Educational System. Scranton: International Textbook Company, pp. 201-220.

73. Pickering, William Stuart Frederick [1979]. Introduction to Part II. Education. In. Durkheim, Émile. Essays on morals and education, edited by William Stuart Frederick Pickering. London, Boston, Henley: Routledge & Paul, pp. 99-125. CrossRef

74. Richard, Gaston [1911]. Pédagogie Expérimentale. Paris: Octave Doin et fils.

75. Rol, Cécile - Merllié, Dominique [2013]. Correspondance d'Émile Durkheim à Ferdinand Buisson (1893-1915). Sociologia Internationalis 51 (2): 121-155. CrossRef

76. Simmel, Georg [1989a/1890]. Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen. In. Simmel, Georg. Gesamtausgabe Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 109-295.

77. Simmel, Georg [1989b/1892]. Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. First volume. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

78. Simmel, Georg [1991/1893]. Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen Grundbegriffe. Second volume. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

79. Simmel, Georg [1992/1898]. Die Selbsterhaltung der socialen Gruppe. Sociologische Studie. In. Simmel, Georg. Gesamtausgabe Band 5. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 311-372.

80. Simmel, Georg [2004/1922]. Schulpädagogik. In. Simmel, Georg. Gesamtausgabe Band 20. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 311-472.

81. Tarde, Gabriel [2009/1898]. Die sozialen Gesetze. Skizze einer Soziologie. Marburg: Metropolis.

82. Touraine, Alain [1974]. Pour la sociologie. Paris: Seuil.

83. Tyrell, Hartmann [1985]. Emile Durkheim - Das Dilemma der organischen Solidarität. In. Luhmann, Niklas (ed.). Soziale Differenzierung. Zur Geschichte einer Idee. Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 181-250. CrossRef

84. Tyrell, Hartmann [2008]. Kulturkämpfe in Frankreich und Deutschland und die Anfänge der Religionssoziologie. In. Koenig, Matthias - Willaime, Jean-Paul (eds.). Religionskontroversen in Frankreich und Deutschland. Hamburg: Hamburger Edition, pp. 97-181.

85. Vogt, Paul W. [1982]. Relativistic absolution in moral education. New York University Education Quarterly 13 (3): 29-33.

86. Wallwork, Ernest [1972]. Durkheim. Morality and Milieu. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Pr.

Creative Commons License
Sociology and Pedagogy. On the Establishment of Sociology as a Moral Science by Émile Durkheim is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení