HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 2 (2022), 149–160

David Graeber and David Wengrow: The Dawn of Everything: A New History of Humanity

Jóhann Páll Árnason

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.22
zveřejněno: 15. 11. 2022

Abstract

Review essay

reference (10)

1. Castoriadis, Cornelius [1987]. The Imaginary Institution of Society. Cambridge: Polity.

2. Clastres, Pierre [1990]. Society Against the State. Princeton: Zone Books.

3. Gauchet, Marcel [1999]. The Disenchantment of the World. A Political History of Religion. Princeton: Princeton University Press.

4. Graeber, David - Wengrow, David [2021]. The Dawn of Everything: A New History of Humanity. London: Allen Lane.

5. Habermas, Jürgen [1976]. Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. Frankfurt/M: Suhrkamp.

6. Headrick, Annabeth [2008]. The Teotihuacan Trinity. The Sociopolitical Structure of an Ancient Mesoamerican City. Austin: Texas University Press.

7. Lévi-Strauss, Claude [1973]. Les trois humanismes. In. Anthropologie structurale deux. Paris: Plon, pp. 319-322.

8. Liverani, Mario [2017]. Assiria. La preistoria dell'imperialismo. Bari: Laterza.

9. Mieroop, Marc van de [1997] The Ancient Mesopotamian City. New York: Oxford University Press.

10. Zanden, Jan Luiten van [2009]. The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800. Leiden - Boston: Brill.

Creative Commons License
David Graeber and David Wengrow: The Dawn of Everything: A New History of Humanity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení