HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 103–112

Vintage Car. The Beginnings of Czech Motoring in the Film

[Vintage Car. The Beginnings of Czech Motoring in the Film]

Jan Štemberk

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.22
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

In the mid-1950s, a unique film called Dědeček automobil (Vintage car) was born in Czechoslovak cinema. The film was based on the eponymous model by the writer Adolf Branald and Alfred Radok became the director. The film is dedicated to the beginnings of Czech motoring in the first decade of the 20th century. The processing combining the genre of documentary and feature film is also unique for the period of its creation. Thanks to the love liaison that culminates in the marriage of the Czech car fitter and the French girl, the film also acquires a poetic dimension. Part of the story of the film takes place at car races in France, which opened the way for the participation of French actors, unusual for the 1950s. However, the filming took place exclusively in the Czech Republic. The acceptance by Czechoslovak film critics was embarrassing after all the film deviated significantly from the period works. He aroused even more interest abroad. At the San Sebastian Film Festival in 1957, he placed second and won the Film Critics Award. The text is largely based on contemporary literature, memoirs, and materials stored in the National Film Archive.

klíčová slova: history of the 20th century; motoring; Czechoslovak State Film; Adolf Branald; Alfred Radok; Vintage Car (Dědeček automobil)

reference (27)

1. Sources

2. Národní filmový archiv. Collection Filmová rada.

3. Nejlepší člověk [1954] (movie). Direction Václav Wasserman – Ivo Novák.

4. Dobrý voják Švejk [1956] (movie). Direction Karel Steklý.

5. Filmové informace, 1956–1957.

6. Literature

7. Adler, Rudolf et al. [2005]. Eliška Junková. Prague: Foibos.

8. Boček, Jaroslav [1957]. Dědeček automobil. Kultura, vol. 1 (13): 4.

9. Branald, Adolf [1955]. Dědeček automobil. Prague: Československý spisovatel.

10. Branald, Adolf [1972]. Valčík z Lohengrina. Prague: Československý spisovatel.

11. Branald, Adolf [1992]. Živé obrazy. Prague: Melantrich.

12. Hedvábný, Zdeněk [1994]. Alfred Radok. Zpráva o jednom osudu. Prague: Divadelní ústav.

13. Knapík, Jiří [1955]. Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950. Prague: Libri 2004.

14. Králík, Jan [2017]. Za ohradou snů. Motorové opojení Kamila Lhotáka. Prague: Paseka.

15. Květoň, Michal [2011]. Stanley od panímámy konečně jezdí. Motor Journal, vol. 11 (10): 12–19.

16. Lhoták, Kamil [1955]. Kolo – motocykl – automobil. Prague: Státní nakladatelství dětské literatury.

17. Liehm, Antonín, Jaroslav [1957]. Dědeček automobil, vol. 12 (9): 142.

18. Mareš, Petr [1996]. “Gehen Sie in mein Zimmer…” K vícejazyčné komunikaci ve filmu. Iluminace, vol. 8 (2): 37–52.

19. Matzner, Antonín – Pilka, Jiří [2002]. Česká filmová hudba. Prague: Dauphin.

20. Mayer, Vladimír [1971]. Šiřitel pravdy a národní hrdosti. Zlatý máj, kritická revue umělecké tvorby promládež, vol. 15 (8): 534–238.

21. Müller, Dorit [2004]. Gefährliche Fahten. Das Automobil in Literatur und Film um 1900. Würzburg: Königshausen u. Neumann.

22. Skopal, Pavel [2012]. Naplánovaná kinematografie, český filmový průmysl 1945–1960. Prague: Academia.

23. Šidlák, Martin [2017]. Dědeček automobil. Auto dnes (18): 12–13.

24. Šlingerová, Alena [2019]. Osudy dobrého vojáka Švejka ve filmech Karla Steklého. Dějiny a současnost, vol. 28 (9): 30–32.

25. Štemberk, Jan [2019]. Automobil v hraných českých filmech první poloviny 20. století. In. Šalanda, Bohuslav – Štemberk, Jan et al. České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu. Prague: Karolinum, p. 59–74.

26. Taussig, Pavel [1988]. Film a dětská literatura – Dědeček automobile. Zlatý máj, časopis o dětské literatuře, vol. 32 (5): 307–308.

27. Wagenknecht, Andreas [2011]. Das Automobil als konstruktive Metapher. Eine diskursanalyse zur Rolle des Autos in der Filmtheorie. Wiesbaden: VS Verlag.

Creative Commons License
Vintage Car. The Beginnings of Czech Motoring in the Film is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení