HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 29–50

Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968

[Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968]

Marek Bodziany, Tomasz Landmann

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.18
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

The article aims to present the culture-forming role of the Catholic Church, which emerges from selected communications of the Polish Embassy at the Vatican, in opposition to the sovietisation of Polish culture developed by the communist authorities of the People’s Republic of Poland in the years 1956–1968. Materials from the Archive of the Józef Piłsudski Institute in America and available literature constituted the basis for the analysis. The undertaken research considering the sources fills a significant gap in the knowledge about the Catholic Church’s opposition to the process of sovietisation of Polish culture during the Cold War. It should be emphasised that in the post-war period the Church was the institution that shaped Christian values and a kind of “bastion” of resistance to the authorities whose one of the goals was to sovietise Polish culture. It continued the discourse on the ground of the expression of the inability to reconcile the communist ideology with Christian values in European, including Polish, culture. It also acted as a correspondent for the affairs of oppressed nations subjected to the course of sovietisation. The undertaken research is an answer for lack of knowledge on the Catholic Church opposition towards the process of sovietising Polish culture during the Cold War. All the above allows the hypothesis that the Catholic Church during this period was the only one successful opposition to the PRL authorities which were against the Polish culture and society.

klíčová slova: Polish embassy at the Vatican; cultural security; communism; the Church

reference (86)

1. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 22 of April 18, 1956 [CEROV 22, 1956], entitled The economic communist system in the opinion of the Pope, Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

2. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 23 of May 5, 1956 [CEROV 23, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

3. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 32 of June 25, 1956 [CEROV 32, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

4. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 35 of March 7, 1956 [CEROV 35, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

5. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 39 of July 16, 1956 [CEROV 39, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

6. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 45 of September 24, 1956 [CEROV 45, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

7. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 51 of October 29, 1956 [CEROV 51, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

8. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 52 of October 30, 1956 [CEROV 52, 1956], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/3 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

9. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 5 of February 26, 1958 [CEROV 5, 1958], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/5 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

10. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 1 of January 12, 1960 [CEROV 1, 1960], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/7 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

11. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 6 of February 27, 1960 [CEROV 6, 1960], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/7 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

12. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 7 of March 7, 1960 [CEROV 7, 1960], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/7 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

13. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 4 of February 3, 1961 [CEROV 4, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

14. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 6 of February 18, 1961 [CEROV 6, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

15. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 7 of April 13, 1961 [CEROV 7, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

16. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 9 of March 27, 1961 [CEROV 9, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

17. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 10 of March 24, 1961 [CEROV 10, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

18. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 28 of September 27, 1961 [CEROV 28, 1961], Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/8 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

19. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 1 of January 3, 1962 [CEROV 1, 1962], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/9 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

20. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 4 of February 3–4, 1962 [CEROV 4, 1962], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/9 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

21. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 7 of March 8, 1962 [CEROV 7, 1962], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/9 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

22. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 10 of March 21, 1962 [CEROV 10, 1962], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/9 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

23. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 11 of March 26, 1962 [CEROV 11, 1962], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/9 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

24. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 3 of January 20, 1964. [CEROV 3, 1964], Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/11 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

25. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 13 of May 8, 1964 [CEROV 8, 1964], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/11 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”.

26. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 13 of May 8, 1964, Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/11 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

27. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican on June 1, 1964 [CEROV 1, 1964], entitled Information from Poland. Religious situation in Poland, Józef Piłsudski Institute of America, Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/11 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

28. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 6 of March 30, 1965 [CEROV 6, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

29. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 31 of May 31, 1965 [CEROV 31, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

30. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 18 of September 14, 1965 [CEROV 18, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

31. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 19 of September 16, 1965 [CEROV 19, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

32. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 29 of December 13, 1965 [CEROV 29, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

33. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 30 of December 22, 1965 [CEROV 30, 1965], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

34. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 5 of February 16, 1967 [CEROV 5, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

35. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 8 of March 29, 1967 [CEROV 8, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

36. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 12 of May 5, 1967 [CEROV 12, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

37. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 13 of May 19, 1967 [CEROV 13, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

38. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 14 of June 16, 1967 [CEROV 14, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/12 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

39. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 22 of October 11, 1967 [CEROV 22, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

40. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 21 of September 29, 1967 [CEROV 21, 1967], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/14 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

41. Communication of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican No. 7 of March 14, 1968 [CEROV 7, 1968], Józef Piłsudski Institute of America, the Polish Embassy at the Vatican, folder: 701/12/15 (Communications: “Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican” and “Informazioni Della Polonia”).

42. Books and articles

43. Act of 15 July 1961 on the development of the education and upbringing system [DEUS]. Journal of Laws of 1961, No. 32, item 160.

44. Act of July 15, 1961, on the development of the education and upbringing system [DEUS, 1961]. Journal of Laws of 1961, No. 32, item 160.

45. Bednarski, Krzysztof [2016]. Watykan i Paweł VI wobec milenium chrztu Polski (w relacji ambasadora Kazimierza Papée). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49 (2): 371-389.

46. Bielicki, Paweł [2017]. "Żelazna kurtyna" jako aspekt sowietyzacji Europy Wschodniej w latach 1949-1953. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 52 (1): 175-200. CrossRef

47. Bilik, Anrzej [1993]. Politycy. Czterdziestu siedmiu wielkich. Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.

48. Bodziany, Marek [2019]. Wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego Polski. Wrocław: AWL.

49. Chmielowiec, Piotr - Lasota, Marek - Szarek, Jarosław - Terlecki, Ryszard [2003]. Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa. Krakow: Dom Wydawniczy "Rafael".

50. Decree of December 31, 1956, on organising and filling clerical positions [OFCP, 1957]. Journal of Laws of 1957, No. 1, item 6.

51. Decree of February 9, 1953, on filling clerical positions. Journal of Laws of 1953, No. 10, item 32.

52. Dominiczak, Henryk [2000]. Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim. W świetle dokumentów MSW. Warsaw: Bellona.

53. Dudek, Antoni [1995]. Państwo i Kościół w Polsce 1945-1979. Krakow: PiT.

54. Dudek, Antoni - Gryz, Ryszard [2006]. Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989). Krakow: ZNAK.

55. Dzwonkowski, Roman [2012]. Laudacja na część księdza arcybiskupa Szczepana Wesołego, 9 października 2007 roku. In. Nir, Roman - Szczerbiński, Marek - Wasilewski, Krzysztof (eds.). W nieustającej trosce o polską diasporę. Studia historyczne i politologiczne. Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Naukowe "Polska w świecie", p. 56.

56. Eisler, Jerzy [1991]. Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. Warsaw: PWN.

57. Eisler, Jerzy [2004]. Stosunki Kościół-państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach. Pamięć i Sprawiedliwość, nr. 3: 1.

58. Gałaszewska-Chilczuk, Dorota [2006]. Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968. Pamięć i Sprawiedliwość, nr. 10.

59. Grajewski, Andrzej [2013]. Normalizacja administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich w kontekście watykańskiej polityki wschodniej. In. Kucharski, Władysław (ed.). Droga do stabilizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. Wrocław: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".

60. Grzybowski, Romuald [2012]. Socjalizacja w cieniu konfliktu Sytuacja wychowawcza dzieci i młodzieży w Polsce w latach rządów Władysława Gomułki (1956-1970). Przegląd Pedagogiczny, nr. 1, 143-158.

61. Habielski, Rafał [2009]. Przeszłość i pamięć historyczna w życiu kulturalnym PRL. Kilka uwag wstępnych. In. Skibiński, Paweł - Wiścicki, Tomasz (eds.). Polityka czy propaganda: PRL wobec historii. Warsaw: Muzeum Historii Polski, pp. 87-115.

62. Impressions from the Polish Primate's stay in Rome /8. 5. - 8. 6. 1957/ [IPPR, 8. 5. 1957]. Józef Piłsudski Institute of America, Embassy of the Republic of Poland at the Vatican, folder: 701/12/1 (Communications: "Information Service of the Embassy of the Republic of Poland at the Vatican" and "Informazioni Della Polonia").

63. Kolasa, Krzysztof [2010]. Działania władz terenowych oraz aparatu bezpieczeństwa wobec placówek oświatowo-wychowawczych ss. salezjanek w Łodzi i ich likwidacja. Pamięć i Sprawiedliwość 1 (15): 383-410.

64. Krajczyński, Jan [2017]. Wybrane problemy Kościoła katolickiego w PRL w zakresie realizacji własnej misji. Acta UniversitatisLodziensis. Folia Iuridica 80: 55-77. CrossRef

65. Krawczyk, Michał [2017]. Zarys polityki podatkowej władz PRL wobec Kościoła i duchowieństwa - studium historyczno-prawne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (112): 141-157.

66. Kucharski, Wojciech [2013]. Stabilizacja polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle raportów polskich dyplomatów w Rzymie z lat 1945-1972. In. Kucharski, Wojciech (ed.). Droga do stabilizacji administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. Wrocław: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, pp. 121-136.

67. Landmann, Tomasz [2017a]. Wpływ sowietyzacji polskiej kultury na poczucie bezpieczeństwa obywateli w latach 1945-1961 - na przykładzie Kościoła katolickiego. In. Grabińska, Teresa - Kuźniar, Zbigniew (eds.). Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego i społecznego. Vol. 5. Wrocław: WSOWL, pp. 344-360.

68. Landmann, Tomasz [2017b]. Wpływ sowietyzacji polskiej kultury na poczucie bezpieczeństwa obywateli w latach 1945-1961 - na przykładzie wybranych grup społecznych. In. Gitling, Maciej - Wojaczek, Ireneusz (eds.). Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty. Przemyśl, pp. 143-158.

69. Marecki, Józef - Musiał, Filip [2007]. Wprowadzenie. In. Marecki, Józef - Musiał, Filip (eds.). Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich. Warsaw - Kraków: WAM.

70. Mezglewski, Artur [2000]. Nauczanie religii w Polsce Ludowej. Studia z Prawa Wyznaniowego, nr. 1.

71. Mezglewski, Artur [2002]. Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963. Studia z Prawa Wyznaniowego 4: 31-57.

72. Miernik, Grzegorz [2003]. Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

73. Pawlina, Krzysztof [2002]. Powołania do kapłaństwa w Polsce po II wojnie światowej. Przegląd Powszechny, nr. 10.

74. Regulation of the Minister of Finance of February 20, 1962 on keeping of accounts by church legal persons and religious orders and congregations [KCR]. Journal of Laws 1962, No. 18, item 77.

75. Rochatka, Tomasz [2007]. Walka propagandowa dotycząca orędzia biskupów i Milenium w prasie polskiej. In. Białecki, Konrad - Jankowiak, Stanisław - Miłosz, Jan (eds.). Milenium kontra Tysiąclecie - 1966. Poznań: IPN, pp. 36-42.

76. Stanisz, Piotr [2000]. Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL. Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, nr. 7.

77. Szafrański, Tadeusz [2005]. Historia Kościoła w Polsce. Mały słownik. Warsaw: Verbinum.

78. Wronikowska, Dominika [2016]. Stan badań. In. D. Wronikowska (ed.). Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1919-1976. Materiały do studiów nad historią. Rzym: Grafica Metelliana.

79. Zabłocki, Janusz [1999]. Chrześcijańska demokracja w kraju i na emigracji 1947-1970. Lublin: Ośrodek studiów polonijnych i społecznych PZKS.

80. Żaryn, Jan [1998]. Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów Ambasady RP przy Watykanie.Warsaw: Neriton - Instytut Historii PAN.

81. Żaryn, Jan [2002]. Dyplomacja PRL wobec Watykanu, czyli o instrumentalnym traktowaniu partnera. Biuletyn IPN 7: 32-38.

82. Żaryn, Jan [2003]. Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989). Dzieje Najnowsze. Warsaw: Neriton, Instytut Historii Pan.

83. Żaryn, Jan [2004]. Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1980). In. Grzeskowiak, Alicja (ed.). Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989. Lublin: KUL.

84. Żaryn, Jan [2005]. Kościół katolicki w PRL: wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje. Pamięć i Sprawiedliwość, nr. 4: 1.

85. Żaryn, Jan [2010]. Państwo-Kościół katolicki w Polsce 1956-1989 (wybrane zagadnienia), in: Polski wiek XX, vol. 4. Warsaw: Bellona.

86. Ziętara, Piotr [2001]. Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955-1957. Warsaw: LTW.

Creative Commons License
Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení