HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 5–8

Historická sociologie v přetíženém čase

[Historical Sociology in Congested Time]

Bohuslav Šalanda

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.16
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

Editorial

reference (6)

1. Beran, Jiří - Votruba, Viktor [2020]. Sami na vakcínu nestačíme. Hospodářské noviny, 5. 5., s. 4.

2. Flegr, Jaroslav [2011]. Pozor, Toxo! Tajná učebnice praktické metodologie vědy. Praha: Academia.

3. Flegr, Jaroslav - Hudema, Marek [2020]. Naším cílem by měl být "hodný" vir. Lidové noviny, 2. 5., s. 9.

4. Sontagová, Susan [1997]. Nemoc jako metafora. AIDS a jeho metafory. Praha: Mladá fronta.

5. Konvalinka, Jan - Machala, Ladislav [2011]. Viry pro 21. století. Praha: Academia.

6. Konvalinka, Jan - Kamberský, Petr [2020]. Více optimismu, méně paniky. Lidové noviny, 7. 5., s. 11.

Creative Commons License
Historická sociologie v přetíženém čase is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení