HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 12 No 2 (2020), 51–70

Elmira. Výskum Paula Lazarsfelda, Bernarda R. Berlsona a Williama N. Pheeho o formování volebních preferencí počas prezidentskej kampane

[Elmira. The Research of Paul F. Lazarsfeld, Bernard R. Berelson and William N. McPhee on Formation of Voting Preferences During a Presidential Campaign]

Roman Kollár

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2020.19
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

The aim of this paper is to introduce the sociological research on the topic of Dewey vs. Truman election conducted by Paul F. Lazarsfeld, Bernard R. Berelson and William N. McPhee in the United States in 1948. Formation of voting preferences during this presidential campaign was the subject of the research and the population of Elmira city (n = 1029) was the object. The research report describes the patterns of voting preferences, the social determinants (formal organizations, socio-economic status and religion) of voting behavior as well as the role of small social groups (family, friends and co-workers) on voting preferences formation.

klíčová slova: politics; presidential campaign; voting preferences; formal organizations; socio-economic status; religion; family

reference (28)

1. Antunes, Rui [2010]. Theoretical Models of Voting Behaviour. Exedra 4: 145-170.

2. Bartels, Larry M. [2008]. The Study of Electoral Behavior [online]. Dostupné z: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.408.9896&rep=rep1&type=pdf> [cit. 12. 7. 2017].

3. Baur, Jackson E. [1960]. Public Opinion and the Primary Group. American Sociological Review 25 (2): 208-219. CrossRef

4. Berelson, Bernard R. - Lazarsfeld, Paul F. - McPhee, William N. [1986 (1954)]. Voting. A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago: The University, of Chicago Press.

5. Christensen, Michael [2015]. Reestablishing "The Social" in Research on Democratic Processes: Mid-Century Voter Studies and Paul F. Lazarsfeld's Alternative Vision. Journal of the History of the Behavioral Sciences 51 (3): 308-332. CrossRef

6. Converse, Philip E. [2006]. Researching Electoral Politics. The American Political Science Review 100 (4): 605-612. CrossRef

7. Dinerman, Helen [1948]. 1948 Votes in the Making - A Preview. The Public Opinion Quarterly 12 (4): 585-598. CrossRef

8. Fleck, Christian [1990]. Vor dem Urlaub. Zur intellektuellen Biographie der Wiener Jahre Paul F. Lazarsfelds. In. Langenbucher, Wolfgang R. (ed.). Paul F. Lazarsfeld. Die Wiener Tradition der empirischen Sozial- und Kommunikationsforschung. München: Verlag Ölschläger, s. 49-74.

9. Fleck, Christian [2004]. Paul F. Lazarsfelds Weg vom "distinguished foreigner" über den "undiserable alien" zum Professor. In. Balog, Andreas - Mozetic, Gerald (ed.). Soziologie in und aus Wien. Frankfurt am Main: Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 129-166.

10. Jeřábek, Hynek [2000a]. Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie - The People's Choice. Sociální determinanty voličova rozhodování. Sociologický časopis 36 (1): 67-81. CrossRef

11. Jeřábek, Hynek [2000b]. Panelové šetření - metoda a výsledky výzkumu "The People's Choice". Proměny voličských preferencií, mechanismy a aktéři volební kampaně. Sociologický časopis 36 (2): 201-220. CrossRef

12. Jeřábek, Hynek [2009]. Lazarsfeldův přínos k metodologii panelové analýzy. Data a výzkum - SDA Info 3 (1): 9-29.

13. Johnson, Paul [2001]. Dějiny amerického národa. Praha: Academia.

14. Katz, Elihu - Lazarsfeld, Paul F. [2005 (1955)]. Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. London: Transaction Publishers.

15. Kendall, Patricia L. - Lazarsfeld, Paul F. [1960 (1950)]. Problems of Survery Analysis. In. Katz, Daniel - Cartwright, Dorwin (ed.). Public Opinion and Propaganda. New York: Holt and Company, s. 130-147.

16. Kitt, Alice S. - Gleicher, David B. [1950]. Determinants of Voting Behavior. A Progress Report on the Elmira Election Study. The Public Opinion Quarterly 14 (3): 393-412. CrossRef

17. Lazarsfeld, Paul F. [1940]. "Panel" Studies. The Public Opinion Quarterly 4 (1): 122-128. CrossRef

18. Lazarsfeld, Paul F. [1941]. Repeated Interviews as a Tool for Studying Changes in Opinion and Their Causes. American Statistical Association Bulletin 2 (1): 3-7.

19. Lazarsfeld, Paul F. [1948]. The Use of Panels in Social Research. Proceedings of the American Philosophical Society 92 (5): 405-410.

20. Lazarsfeld, Paul F. - Berelson, Bernard R. - Gaudet, Hazel [1965 (1948)]. The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.

21. Lazarsfeld, Paul F. - Fiske, Marjorie [1938]. The "Panel" as a New Tool for Measuring Public Opinion. The Public Opinion Quarterly 2 (4): 596-612. CrossRef

22. Lemelin, Bernard [2001]. The U.S. Presidential Election of 1948: The Causes of Truman's "Astonishing" Victory. Revue française d'études américaines 1 (87): 38-61. CrossRef

23. Merton, Robert K. [1949]. Patterns of Inluence: A Study of Interpersonal Influence and of Communications Behavior in a Local Community. In. Lazarsfeld, Paul F. - Stanton, Frank, N. (ed.). Communications Research 1948-1949. New York: Harper & Brothers: 180-219.

24. Sills, David L. [1980]. In Memoriam: Bernard Berelson, 1912-1979. The Public Opinion Quarterly 44 (2): 274-275. CrossRef

25. Smith, Robert B. [2001]. A Legacy of Lazarsfeld: Cumulative Social Research on Voting. International Journal of Public Opinion Research 13 (3): 280-298. CrossRef

26. Sopóci, Ján [2002]. Sociológia politiky. Bratislava: Univerzita Komenského.

27. Visser, Max [1994]. The Psychology of Voting Action. On the Psychological Origins of Electoral Research, 1939-1964. Journal of the History of the Behavioral Scienes 30 (1): 43-52. CrossRef

28. Zetterberg, Hans L. [2004]. US Election 1948: The First Great Controversy about Polls, Media, and Social Science [online]. Dostupné z: http://zetterberg.org/Lectures/l041115.htm [cit. 11. 7. 2017].

Creative Commons License
Elmira. Výskum Paula Lazarsfelda, Bernarda R. Berlsona a Williama N. Pheeho o formování volebních preferencí počas prezidentskej kampane is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení