AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2018 No 4 (2018)

Voorwoord
Jan Pekelder, Wilken Engelbrecht

European influence of Dutch and Flemish art. Cultural mobility
Ludo Beheydt

Histoire croisée als onderbouw bij onderzoek naar primitieve rebellen – casus Jan de Lichte van Louis Paul Boon (Vlaanderen) en Juraj Jánošík van Andrej Melicherčík (Slowakije)
Benjamin Bossaert

Liminaliteit en identiteit in de romans van Tommy Wieringa Joe Speedboot, Caesarion en Dit zijn de namen
Sonya Dimitrova

De grenzen van receptie. De vele wegen van de middelnederlandse literatuur naar Polen
Małgorzata Dowlaszewicz

Het “zien” als basis voor het wezen van het fenomeen van het dubbelkunstenaarschap. Filosofen over “zien” in taal en andere kunsten
Albert Gielen

Vertalers en tolken met visuele beperking. Specifieke problemen en mogelijke oplossingen
Michal Homola

Tussen vertaling en adaptatie. Een kritische analyse van vertalingen van Nederlandstalige romans in het Tsjechsch en Duits in de eerste helft van de twintigste eeuw
Veronika Horáčková

De invloed van het Nederlands op de syntaxis en de woordenschat van het Japans
Christopher Joby

Patronen in omissie en substitutie van lidwoorden in de Tsjechische vt-verwerving van het Nederlands
Markéta Kluková

Prins of boswachter? Interpretatie van subjectanaforen in het nederlands als tweede taal
Michal Kořenář

Het Tsjechisch Nederlands in de oren van Nederlandse en Vlaamse modertaalsprekers
Marta Kostelecká

Mits vindt zichzelf opnieuw uit. Het gelexicaliseerde ja, mits als nieuwe gebruiksvorm
Gert Loosen

Lexicale vergelijkingen met dieren in het Nederlands, Frans en Pools
Beata Poplawska

Vermakelijkheid en bezorgdheid. De representatie van het vrijheidsbegrip in Ironiesch Comiesch Woordenboek (1797–1798) van Arend Fokke Simonsz
Jan Urbaniak

Op zoek naar perceptieverschillen bij directief taalgebruik in het Pools en het Nederlands: een onderzoeksvoorstel
Katarzyna Wiercinska

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení