PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023), 137–146

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky

[Restriction of Marriages in the Czechoslovak Legions in Russia and Its Consequences]

Jakub Novák

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.29
zveřejněno: 31. 10. 2023

Abstract

This paper introduces the specifics of war marriages in the Czechoslovak Legions in Russia during the period of their involvement in the Russian Civil War. After a brief introduction to the historical context, it aims to describe the restrictions imposed on marriages for Czechoslovak legionnaires and their reasons which eventually led to a temporary total ban of war marriages within the Legion for several months after the 1st Convention of Czechoslovak army in the summer of 1918. The paper also explains why and under what conditions the marriages were later re-enabled, what the consequences of marrying without permission were and what legal means the army used to combat high numbers of illegal marriages within its ranks.

klíčová slova: Czechoslovak legions; war marriages; Civil War in Russia; legal system of Czechoslovak legions; 1st Convention of Czechoslovak army

reference (8)

1. KLÍPA, B. - PICHLÍK, K - ZABLOUDILOVÁ, J. Českoslovenští legionáři (1914-1920). Praha: Mladá fronta, 1996.

2. MCNAMARA, K. J. Dreams of a great small nation. New York: PublicAffairs, 2016.

3. MOJŽÍŠ, M. (ed.). Československé legie 1914-1920. Praha: Epocha, 2017.

4. ORIÁN, E. (ed.). Československé legie v Rusku 191 1920. Praha: Naše Vojsko a Epoque 1900, 2014.

5. SVOBODA, V. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi. Praha: Památník Odboje, 1924.

6. VÁCHA, D. Ostrovy v bouři. Praha: Epocha, 2016.

7. Řády a resoluce 1. sjezdu československého vojska [online]. Dostupné na: <https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/04/13/96/rady_a_resoluce_1_sjezdu_ceskoslov_vojska.pdf>.

8. Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1917-1918 [online]. Dostupné na: <https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:8d5a17df-e97b-4772-a926-c42292cbad93?page=uuid:9ceaaf47-fd23-11ea-9758-001b63bd97ba>.

Creative Commons License
Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení