PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 137–149

Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství

[The Philosophy of the Crime and the Punishment – The Chosen Aspects of the American Criminal Law in the 19th Century with Special Regard to the Problems of the Prison System]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.24
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

In his article, the author discusses the development of American criminal law in the 19th century, with the focus on prison issues. In this context, he also recalls the views of the French thinker Michel Foucault on this topic expressed in his now classic work “Discipline and Punish”. In order to provide the necessary context, this section is preceded by a brief outline of the development of American criminal law since its colonial beginnings. Then, as far as the prison system itself in the newly founded United States of America is concerned, the author highlights two different approaches to prisoners that were applied in the jail houses Eastern Penitentiary in Pennsylvania and Auburn Prison in New York. He also focuses on the economic side of the issue, whereas part of the text aims to analyse the phenomenon of the “convict lease system” as practised particularly in the American South. Finally, he concludes his article by mentioning other attempts to reform the prison system in the second half of the 19th century.

klíčová slova: criminal law; prison system; jail houses; the convict lease system; punishment

reference (13)

1. AYERS, E. L. Vengeance and Justice: Crime and punishment in the 19th century American South. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

2. DUGDALE, R.L. The jukes: a study in crime, pauperism, dinase, and heredity. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

3. FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000.

4. FRIEDMANN, L. M. A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1985.

5. HALL, K. L. - WIECEK, W. M. - FINKELMAN, P. American Legal History (Cases and Materials). Oxford: Oxford University Press, 1991.

6. HANEY, C. Criminal justice and the nineteenth century paradigm: the triumph of psychological individualism in the "formative era". In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

7. HINDUS, M. Prison and Plantation: Crime, Justice and Authority in Massachusetts and South Carolina 1767-1868. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

8. INCIARDI, J. A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994.

9. KROESCHELL, K. Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650). Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993.

10. KUKLÍK, J. Poodhalené tváře anglického práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.

11. LOMBROSO FERRERO, G. Criminal man according to the classification od Cesare Lombroso. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

12. LUTZ, D. S. The Origins of American Constitutionalism. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988.

13. ROTHMAN, D. J. The discovery of the Asylum: social order and disorder in the new republic. In: PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989. 

Creative Commons License
Filosofie zločinu a trestu – vybrané aspekty amerického trestního práva v 19. století se zvláštním zřetelem k problematice vězeňství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení