PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 125–135

Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století

[Changes in the Legal Status of Women in Austria in the 20th Century]

Miroslav Šepták

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.23
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

For a long time, legislation codified the unequal status of women in Austrian society in relation to men. Nevertheless, in the early 1970s, some blatantly discriminatory provisions based on the General Civil Code (1811) and the Criminal Code (1852) were still in force. Although Austria was one of the first European states to grant women universal suffrage, their position did not improve significantly in fact or in law during the First Republic. After World War II, the ruling coalition of the Austrian People’s Party and the Socialist Party of Austria became aware of the archaic nature of family and criminal law. Substantial changes in this area were hindered / prevented by the need for government compromise. During the one-color social democratic governments led by Bruno Kreisky, several important legal norms were adopted. For example, the reform of the criminal law brought about the legalization of adult homosexuality, zoophilia, the introduction of fines instead of imprisonment, and above all, the legalization of abortion. The reform of family law meant, for example, the equalization of illegitimate children with children born in marriage, the introduction of the principle of equal rights in marriage for men and women, and changes in the area of community property and divorce. From the mid-1980s to the end of the millennium, women’s issues policy was based on the renewed cooperation between the SPÖ and the ÖVP at the federal level. The grand coalition continued to separate the policies in support of women and family policy. There was the introduction of marital and partner rape into the criminal code, as well as the possibility of equal maternity leave for men and women. Despite significant progress, the lower woman’s financial remuneration for identical work persisted, as did their rather negligible representation in politics at federal, state, and municipal levels, not to mention their attainment of leading positions in state-owned enterprises and private companies.

Klíčová slova: history; 20th century; Austria, women; abortion; legal reforms; Christian Broda; Bruno Kreisky

reference (31)

1. Arbeiter-Zeitung, Jahrgang 1911.

2. BADER-ZAAR, B. Bürgerrechte und Geschlecht. Zur Frage der politischen Gleichberechtigung von Frauen in Österreich 1848-1918. In: GERHARD, U. (hrsg.). Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, 1997, s. 547-562.

3. BADER-ZAAR, B. Die politische Partizipation der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung in Österreich 1918-1934. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 2015, Jhrg. 26, Heft 2, Frauen - Politik - Transformation, s. 93-117.

4. BADER-ZAAR, B. Frauenbewegungen und Frauenwahlrecht. In: RUMPLER, H. - URBANITSCH, P. (hrsg.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. 8/1, Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft - Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, s. 1005-1027.

5. BERGER, P. Kurze Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert. Wien: WUV 2007.

6. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 1954, 1957, 1960, 1970-1971, 1973-1976, 1978, 1992.

7. DÖRFLER, S. - WERNHART, G. Die Arbeit von Männern und Frauen. Eine Entwicklungsgeschichte der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung in Frankreich, Schweden und Österreich. Forschungsbericht Nr. 19. Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung an der Universität Wien, 2016.

8. FEIGL, S. Factsheet. 150 Jahre Frauenrechte in Österreich. Wien: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, b. r.

9. FEIGL, S. Was gehen mich seine Knöpfe an? Johanna Dohnal. Eine Biografie. Wien: Ueberreuter, 2002.

10. FISCHER, H. Die Kreisky Jahre. Wien: Löcker Verlag, 1993.

11. Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz, Fassung vom 31. 1. 2022, článek 7, odstavec 2. In: Rechtsinformation des Bundes [online]. Dostupné na: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

12. HÖLZL, N. Propagandaschlachten. Die österreichischen Wahlkämpfe 1945 bis 1971. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1974.

13. KRIECHBAUMER, R. Die Ära Kreisky. Österreich 1970-1983 in der historischen Analyse, im Urteil der politischen Kontrahenten und in Karikaturen von Ironismus. Wien - Köln - Weimar: Böhlau Verlag, 2004.

14. KRIECHBAUMER, R. Die Straftrechtsreform. In: KRIECHBAUMER, R. (hrsg.). Österreichs Innenpolitik 1970-1975. Österreichisches Jahrbuch für Politik, 1981, Sonderband 1, s. 211-248.

15. LECHNER, O. Familie - Recht - Politik. Die Entwicklung des österreichischen Familienrechts im 19. und 20. Jahrhundert. Mit einem Geleitwort von Christian Broda und Walter Hauser. Wien - New York: Springer-Verlag 1987.

16. Neue Freie Presse, Jahrgang 1919.

17. ORF. Österreicherinnen glauben nicht an ihre Gleichberechtigung. In: news@ORF.at. [online]. Dostupné na: <https://orf.at/stories/3184314/>.

18. PARLAMENTSDIREKTION (hrsg.). Frauen im Parlament. Nationalrat und Bundesrat 1919-1934, 1945-2019. Wien: Parlamentsdirektion, 2019.

19. PLASIL, T., Klare Verhältnisse für ein modernes Österreich. Die Nationalratswahlen 1970 und 1971. Die Radio-Berichterstattung des ORF über Wahlkampf und Wahltag bei den Nationalratswahlen 1970 und 1971. B. m.: Technisches Museum, b. r.

20. ROSENBERGER, S. Direkte Demokratie und Geschlechtpolitik. In: WOLFGRUBER, E. - GRABNER, P. (hrsg.). Politik und Geschlecht. Dokumentation der 6. Frauenringvorlesung an der Universität Salzburg WS 1999. Wien - Innsbruck: Studien Verlag, 2000, s. 103-140.

21. ROSENBERG, S. Frauen- und Gleichstellungspolitik. In: DACHS, H., et. al (hrsg.). Politik in Österreich. Das Handbuch. Wien: Manz Verlag, 2006, s. 743-752.

22. SERINI, E. Entwicklung des Strafrechtes. In: WEINZIERL, E. - SKALNIK, K. (hrsg.). Österreich. Die Zweite Republik, Band 2. Graz - Wien - Köln: Styria Verlag, 1972, s. 109-134.

23. SOZIALISTISCHE PARTEI ÖSTERREICHS. Mehr Rechtschutz für den Staatsbürger. Für ein modernes Österreich. Das Justizprogramm der SPÖ. Wien: Götz Druck, 1969.

24. Sozialistische Partei Österreichs. Protokoll des Bundesparteitags 1972, Villach, Kongresshaus, Nicolaigasse, 17. - 19. 4. 1972. Wien: Vorwärts AG, 1972.

25. Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich, Jahrgang 1918.

26. STEININGER, B. Grete Rehor. In: DACHS, H. - GEHRLICH, P. - MÜLLER, W. C. (hrsg.). Die Politiker: Karrieren und Wirken bedeutender Repräsentanten der Zweiten Republik. Wien: Manz Verlag, 1995, s. 479-485.

27. Stenographisches Protokoll der Nationalrat der Republik Österreich, XII. Gesetzgebungsperiode (4. 11. 1971-4. 11. 1975)

28. XIII. Gesetzgebungsperiode (31. 3. 1970-4. 11. 1971).

29. ŠEPTÁK, M. Rakouská lidová strana a parlamentní volby v roce 1970. Moderní dějiny, 2021, roč. 29, č. 1, s. 241-270.

30. WIRTH, M. Christian Broda. Eine politische Biographie. Wien: Vienna University Press, 2011.

31. ZACH, A. Zur Geschichte des österreichischen Staatssekretariates für allgemeine Frauenfragen. Entstehungsbedingungen, Gründung und Aktivitäten bis zum Ende der Alleinregierung der SPÖ 1983. Wien: Phil. Diplomarbeit, 1991

Creative Commons License
Proměny právního postavení ženy v Rakousku ve 20. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení