PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 77–89

„The writs of assistance case“ na pozadí bouřlivé dekády 1761–1770 v anglických koloniích severní Ameriky

[“The writs of assistance case” on the Background of the Stormy Decade 1761–1770 in the English Colonies of the Northern America]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.5
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

The author deals in his article with the problematics of the “writ of the assistance case” in the year 1761 which was later labeled by the American president John Adams as the moment when the child of American independency was born. Firstly the author make us familiar with the legal aspects of this theme whereas mentions as well its statutory anchorage and practises. Further he goes over to the concrete representation of the Paxton’s case in which scope was the “writ of assistance case” heard. He emphasizes especially the argumentation of James Otis before the Supreme Court of Massachusetts who pleaded against the issuing of the “writs of assistance”. In the next section of his article the author deals with the constitutional aspects of the beginning rupture between the colonies and the mother country. In this connection make us again familiar with the argumentation of James Otis this time concerning the competency of the British Parliament towards the colonies. Further he deals as well with the phenomenom of the Grenville’s acts and the resistence against them (mainly the Stamp Act) as well as the discussions concerning internal and external taxes in the connection with the release of the Townshend’s acts whereas the fact that the colonies at the end don’t meant to accept any acts of the British Parliament led inevitably to the proclamation of the independency. In every case it was just “writ of assistance case” which at the end led to the release of till our days valid fourth amendment of the American federal constitution in the year 1791.

Klíčová slova: writ of assistance case; Stamp Act; fourth amendment

reference (7)

1. <bez popisu>

2. BAKER, J. H. An Introduction to Englidh Legal History. London: Butterworths, 1990.

3. HALL, K. L. - WIECEK, W. M. - FINKELMAN, P. American Legal History (Cases and Materials). Oxford: Oxford University Press, 1991.

4. LUTZ, D. S. The Origins of American Constitutionalism. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988.

5. PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

6. RAKOVÁ, S. Podivná revoluce (Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti 1763-1783). Praha: Triton, 2005.

7. TINDALL, G. B. - SHI, D. E. Dějiny států - USA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994.

Creative Commons License
„The writs of assistance case“ na pozadí bouřlivé dekády 1761–1770 v anglických koloniích severní Ameriky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení