PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 1 (2019), 63–76

Mnichovská dohoda z roku 1619

[The Treaty of Munich of 1619]

Václav Valeš

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.4
zveřejněno: 07. 08. 2019

Abstract

This article describes the origin, content and consequences of the treaty of Munich of 8th October 1619. This treaty was concluded between Holy Roman Emperor Ferdinand II and the Bavarian Duke Maximilian I. Under this agreement, Bavaria helped reactivate the Catholic League, which provided assistance to the Habsburg dynasty for the liquidation of the Bohemian revolt (1618–1620). Bavaria obtained the Palatinate linked to the Electoral title under this agreement as a compensation.

Klíčová slova: Holy Roman Empire of the German Nation; Bavaria; Palatinate; Catholic League; Ferdinand II (1619–1637); Maximilian I (1597/1598–1651); Electors; Bohemian Revolt (1618–1620)

reference (39)

1. ADAMOVÁ, K. První česká federativní ústava z roku 1619. Praha - Plzeň: Ústav státu a práva, 2009.

2. ALBRECHT, D. Maximilian I. von Bayern 1573-1651. München: R. Oldenbourg, 1998. CrossRef

3. ALBRECHT, G. - PRINZ VON BAYERN, L. Ohne Bayern kein Bier. Ohne Bier kein Bayern. München: Volk Verlag, 2016.

4. AY, K.-L. (ed.). Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern. Abteilung I. Band 2. Altbayern vom Frühmittelalter bis 1800. Altbayern von 1180 bis 1550. München: C. H. Beck, 1977.

5. BAUR, A. Kleine bayerische Kirchengeschichte. Donauwörth: Ludwig Auer, 1964.

6. CAMPENHAUSEN, A. Staatskirchenrecht. München: C. H. Beck, 1996.

7. ČORNEJOVÁ, I. a kol. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VIII. 1618 - 1683. Praha - Litomyšl: Paseka, 2008.

8. FRANZ. Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618-1951. Erster Teil, Erster Band. Januar 1618 - Dezember 1620. München - Wien: R. Oldenbourg, 1966.

9. FRITZ, W. D. (ed.). Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Tomus XI. Weimar: Böhlau, 1978-1992.

10. FUKALA, R. Třicetiletá válka 1618-1648. I. díl. 1618-1629. České Budějovice: Veduta, 2018.

11. GINDELY, A. Dějiny českého povstání. Díl II. Praha: F. Tempský, 1878.

12. GLASER, H. (ed.). Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. München: Hirmer Verlag, 1980.

13. HARTMANN, P. C. Bayerns Weg in die Gegenwart. Vom Stammesherzogtum zum Freistaat heute. Regensburg: Friedrich Pustet, 1989.

14. HLAVAČKA, M. Karel Albrecht. Praha: Akropolis, 1997.

15. HOENSCH, J. Geschichte Böhmens. München: C. H. Beck, 1987.

16. HUBENMEISTER, B. Bayerische Geschichte. Rosenheim: Rosenheimer 2013.

17. CHALINE, O. Bílá hora. Praha: Univerzita Karlova, 2013.

18. JANÁČEK, J. (ed.), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká, Praha: Svoboda, 1984.

19. JUNKELMANN, M. Maximilian I. von Bayern. Der eiserne Kurfürst. Regensburg, Friedrich Pustet 2017.

20. KAVKA, F. Bílá hora a české dějiny. Praha: Garamond, 2003.

21. KÖBLER, G. Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, 2007. CrossRef

22. KOŘÁN, J. a kol. Dějiny Čech a Moravy nové doby. Díl druhý. Praha: L. Mazáč 1940.

23. KRAUS, A. Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, 2013.

24. KUČERA, J. P. 8. 11. 1620. Bílá hora. O potracení starobylé slávy české. Praha: Havran, 2003.

25. LORENZ, G. (ed.). Quellen zur Vorgeschichte und zu den Anfängen des Dreißigjährigen Krieges. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.

26. LUTZ, H. Reformation und Gegenreformation. München - Wien: R. Oldenbourg, 1982.

27. MESSINGER, S. Die Übertragung der pfälzischen Kurwürde auf das Herzogtum Bayern: Rechtliche, zeremonielle und politische Probleme. Münster: LIT Verlag Münster, 2015.

28. NEUER-LANDFRIED F. Die Katholische Liga. Gründung, Neugründung und Organisation eines Sonderbundes 1608-1620. Kallmünz: Michael Lassleben, 1968.

29. NÖHBAUER, H. F. Die Chronik Bayerns. Dortmund: Chronik-Verlag, 1987.

30. PANTLE, CH. Der Dreißigjährige Krieg. Als Deutschland in Flammen stand. Berlin: Ulstein Buchverlag, 2017.

31. PFINSTER, K. Kurfürst Maximilian I. von Bayern. München: Ehrenwirth, 1980.

32. RALL, H. - HOJER, G. Kurfürst Max Emanuel, der "Blaue König". München: Schnell & Steiner, 1979.

33. SCHROTT, L. Die Herrscher Bayerns. München: Süddeutscher Verlag, 1966.

34. SPINDLER, M. - KRAUS, A. a kol. Handbuch der bayerischen Geschichte. Zweiter Band. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. München: C. H. Beck 1988.

35. UHLÍŘ, D. Drama Bílé hory. Česká válka 1618-1620. Brno: Press, 2017.

36. VEBER, V. a kol. Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

37. WEISS, D. J. (ed.). Germania sacra. Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz. Das exemte Bistum Bamberg 3. Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2000.

38. WILSON, P. H. Der Dreißigjährige Krieg. Stuttgart: Theiss, 2017.

39. ZIEGLER, W. (ed.). Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern. Abteilung I. Band 2. Altbayern vom Frühmittealter bis 1800. München: C. H. Beck, 1992.

Creative Commons License
Mnichovská dohoda z roku 1619 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení