ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 3 (2008), 131–142

Model individuální pomoci učiteli v dalším vzdělávání – role garanta školy v projektu INOSKOP

[The role of monitoring in the model of individual teacher support]

Jiřina Novotná

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.262
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

The study describes the model of teacher in-service education implemented within the ESF INOSKOP project realised by Charles University in Prague. The multilevel model was based on collaboration between a researcher and a teacher running the workshop for a group of teachers from the involved schools.

klíčová slova: informal in-service teacher education, personalisation of teacher in- service education, assistence in personal growth, collaboration between an educational researcher and a teacher

Creative Commons License
Model individuální pomoci učiteli v dalším vzdělávání – role garanta školy v projektu INOSKOP is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení