ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 3 (2008), 143–155

Cesta zvyšování kvality vyučování – stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?

[The way improving quality of teaching – will be teachers good researchers in their classrooms?]

Alena Seberová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.263
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Study is focused on a problem with evaluation and self-evaluation as a fundamental way of growth of all educational field, learning and teaching. On the centre of discussion is terminological clarification of the content and functional meaning of terms evaluation and self- evaluation and its place on methodology of educational sciences and research area of teacher profession.

klíčová slova: evaluation; selfevaluation; teacher; teacher profession; teacher as researcher; educational research; evaluation research; action research; teacher research

Creative Commons License
Cesta zvyšování kvality vyučování – stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení