ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 16 No 1 (2022)

Editorial
Dominik Dvořák

Genetický konštruktivizmus vo svetle inštrumentálneho realizmu
Ladislav Kvasz

Studentsʼ Willingness to Communicate in English: Czech Adaptation of Willingness to Communicate Inside the Classroom Scale
Jaroslava Jelínková, Vlastimil Chytrý, Petr Gregor, Anthony Laue

Síťování škol: Případová studie Anglie
Daniel Pražák, Dominik Dvořák

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení