ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 16 No 1 (2022), 55–78

Síťování škol: Případová studie Anglie

[Networking of Schools: A Case Study of England]

Daniel Pražák, Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2022.9
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

Síťování škol se v posledních letech stalo novým nástrojem správy a rozvoje vzdělávacího systému vedle dvou již zavedených forem řízení – hierarchického a tržního modelu. Zejména v Anglii zaujímá spolupráce škol centrální místo v současné vzdělávací politice. Tato single country případová studie popisuje dva hlavní typy vznikajících anglických sítí škol: sítě pro interorganizační učení mezi více a méně úspěšnými školami a sítě škol se společnými řídicímin strukturami. Typologie je doplněna ilustrativními příklady tří konkrétních sítí. V závěru článku poukazujeme na shody a rozdíly v kontextech síťování v Česku a Anglii a uvádíme poznatky o fungování sítí v době pandemie.

klíčová slova: síť škol; síťování; autonomie škol; interorganizační učení; případová studie; Anglie

reference (89)

1. Ainscow, M. (2016). Collaboration as a strategy for promoting equity in education: Possibilities and barriers. Journal of Professional Capital and Community, 1(2), 159-172. CrossRef

2. Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., Farrell, P., Frankham, J., Gallannaugh, F., Howes, A., & Smith, R. (2006). Improving schools, developing inclusion. Routledge. CrossRef

3. Ainscow, M., & Howes, A. (2007). Working together to improve urban secondary schools: A study of practice in one city. School Leadership and Management, 27(3), 285-300. CrossRef

4. Armstrong, P. (2015). Effective school partnerships and collaboration for school improvement: A review of the evidence. Department of Education.

5. Armstrong, P. W., Brown, C., & Chapman, Ch. J. (2021). School‐to‐school collaboration in England: A configurative review of the empirical evidence. Review of Education, 9(2), 319-351. CrossRef

6. Azorín, C. M. (2016). La respuesta a la diversidad del alumnado en el contexto inglés: Un estudio de casos. Enseñanza & Teaching, 34(2), 77-91. CrossRef

7. Azorín, C. M., & Muijs, D. (2018). Redes de colaboración en educación. Evidencias recogidas en escuelas de Southampton. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 22(2), 7-27. CrossRef

8. Baars, S., Bernardes, E., Elwick, A., Malortie, A., McAleavy, T., McInerney, L., Menzies, L., & Riggall, A. (2014). Lessons from London schools: Investigating the success. CfBT Education Trust.

9. Ball, S., & Junemann, C. (2012). Networks, new governance and education. The Policy Press. CrossRef

10. Blanden, J., Greaves, E., Gregg, P., Macmillan, L., & Sibieta, L. (2015). Understanding the improved performance of disadvantaged pupils in London [Working paper]. https://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/spcc/wp21.pdf

11. Brown, Ch., & Poortman, C. L. (2018). Networks for learning. Effective collaboration for teacher, school, and system improvement. Routledge. CrossRef

12. Bruun, J., & Evans, R. (2018). Network analysis as a research methodology in science education research. Pedagogika, 68(2), 201-217. CrossRef

13. Coleman, A. (2011). Towards a blended model of leadership for school-based collaborations. Educational Management Administration & Leadership, 39(3), 296-316. CrossRef

14. Confederation of School Trusts. (2020). School trusts as new civic structures. https://cstuk.org.uk/assets/CST-Publications/New%20School_%20Trusts_as_%20new_CST_Civic_Trusts%20(003).pdf

15. Constantinides, M. (2021). Instructional reform and multiple institutional logics: Insights from executive leadership in English multi-academy trusts. Educational Review. CrossRef

16. Courtney, S. J. (2015). Mapping school types in England. Oxford Review of Education, 41(6), 799-818. CrossRef

17. Department of Education. (2010). The importance of teaching: The schools white paper 2010. https://www.gov.uk/government/publications/the-importance-of-teaching-the-schools-white-paper-2010

18. Department of Education. (2016). Educational excellence everywhere. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/508447/Educational_Excellence_Everywhere.pdf

19. Department of Education. (2021). Open academies, free schools, studio schools and UTCs. Staženo 3. listopadu 2021 z https://www.gov.uk/government/publications/open-academies-and-academy-projects-in-development.

20. Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, D. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století. PedF UK.

21. Edurio. (2021). Trusting in trusts: How school staff perceptions of multi-academy trust leadership have changed during the covid-19 pandemic? https://home.edurio.com/insights/trusting-in-trusts

22. Eizaguirre, A., García-Feijoo M., & Alcaniz, L. (2020). Promoting shared strategic reflection in a Spanish network of schools: A case study. Leadership and Policy in Schools, 19(4), 696-709. CrossRef

23. Elwick, A. (2018). New forms of government school provision - an international comparison. Journal of Education Policy, 33(2), 206-225. CrossRef

24. Elwick, A., & McAleavy, T. (2015). Interesting cities: Five approaches to urban school reform. CfBT Education Trust.

25. Fargas-Malet, M., & Bagley, C. (2022). Is small beautiful? A scoping review of 21st-century research on small rural schools in Europe. European Educational Research Journal, 21(5), 822-844. CrossRef

26. Ferguson, N. (2019). Věž a náměstí: Mocenské sítě od svobodných zednářů po Facebook. Argo.

27. Feys, E., & Devos, G. (2014). What comes out of incentivized collaboration: A qualitative analysis of eight flemish school networks. Educational Management Administration & Leadership, 43(5), 738-754. CrossRef

28. Fruchter, N., Arvidsson, T. S., Mokhtar, C., Beam, J., & Simmons W. (2015). Demographics and performance in New York City's school networks: An initial inquiry. Brown University, Annenberg Institute for School Reform.

29. Greany, T. (2014). Are we nearly there yet? Progress, issues and possible next steps for a self-improving school system. IOE Press.

30. Greany, T. (2018). Sustainable improvement in multi-school groups [DfE Research report]. Department for Education.

31. Greany, T. (2019). Approaches to scaling innovations across schools, an analysis of key theories and models. In M. Peters & R. Heraud (Eds.), Encyclopedia of educational innovation. Springer. CrossRef

32. Greany, T. (2022). Place-based governance and leadership in decentralised school systems: Evidence from England. Journal of Education Policy, 37(2), 247-268. CrossRef

33. Greany, T., & Higham, R. (2018). Hierarchy, markets and networks: Analysing the "self-improving school-led system" agenda in England and the implications for schools. Nuffield Foundation and Education Development Trust.

34. Greany, T., & McGinity, R. (2021). Structural integration and knowledge exchange in multi-academy trusts: Comparing approaches with evidence and theory from non-educational sectors. School Leadership & Management, 41(4-5), 311-333. CrossRef

35. Greatbatch, D., & Tate, S. (2019). What works in delivering school improvement through school-to-school support. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/803916/What_works_in_delivering_school_improvement_through_school_to_school_support_May2019.pdf

36. Greger, D. (2015). Metodologie srovnávací pedagogiky ve světě, u nás a v kontextu této publikace. In D. Greger (Ed.), Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy (s. 59-63). PedF UK.

37. Gu, Q., Rea, S., Smethem, L., Dunford, J., Varley, M., Sammons, P., Parish, N., Armstrong, P., & Powell, L. (2015). Teaching schools evaluation: Final report. NCTL. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503333/Evaluation_of_Teaching_schools_FINAL_FOR_PUB_25_feb_final_.pdf

38. Gulosino, C., & Miron, G. (2020). Examining curriculum differentiation of education management organizations (EMOs) in 41 states. Peabody Journal of Education, 95(3), 272-299. CrossRef

39. Hentschke, G. C., Oschman, S., & Snell, L. (2002). Education management organizations: Growing a for-profit education industry with choice, competition, and innovation. Reason Foundation. https://policycommons.net/artifacts/1175227/education-management-organizations/1728356/

40. Hill, R., Dunford, J., Parish, N., Rea, S., & Sandal, R. (2012). The growth of academy chains: Implications for leaders and leadership. National College for School Leadership.

41. Baierlová, Š., Beran, V., Čápová, M., Černý, M., Dvořák, D., Halada, F., Jabůrková, M., Jiterský, J., Kříž, J., Kuhn, J., Lněnička, O., Mentlík, P., Pavlas, T., Pražák, D., Rusek, M., Tóthová, M., Ubr, K., & Veselý, A. (2022). Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání [verze předkládáná Expertním panelem Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ke schválení] https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-rvp-zv-pro-msmt.pdf

42. Holloway, J., & Keddie, A. (2020). Competing locals in an autonomous schooling system: The fracturing of the "social" in social justice. Educational Management Administration & Leadership, 48(5), 786-801. CrossRef

43. Hřebecký, M. (2020). Školy a ministerstvo potřebují provázat. Pomoci může nová úroveň vzdělávacího systému [součást Auditu vzdělávacího systému 2020]. https://audit.eduin.cz/2020/skoly-a-ministerstvo-potrebuji-provazat-pomoci-muze-nova-uroven-vzdelavaciho-systemu/

44. Hutchinson, J., Reader, M., & Akhal, A. (2020). Education in England: Annual report 2020. Education Policy Institute. https://epi.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/EPI_2020_Annual_Report_.pdf

45. Chapman, Ch. (2011). Nové organizační struktury pro školní vzdělávání: Nové způsoby vedení školy v Anglii? Orbis scholae, 5(3), 87-105. CrossRef

46. Chapman, Ch. (2013). Academy federations, chains, and teaching schools in England: Reflections on leadership, policy, and practice. Journal of School Choice, 7(3), 334-352. CrossRef

47. Chapman, Ch. (2015). From one school to many: Reflections on the impact and nature of school federations and chains in England. Educational Management Administration & Leadership, 43(1), 46-60. CrossRef

48. Chapman, Ch. (2019). School-to-school collaboration: Building collective capacity through collaborative enquiry. In M. Connolly, D. H. Eddy-Spicer, C. James (Eds.), The SAGE handbook of school organization (s. 540-561). Sage. CrossRef

49. Chapman, Ch., & Allen, T. (2006). Collaborative reform for schools in difficulty. Improving Schools, 9(3), 291-301. CrossRef

50. Chapman, Ch., Mongon, D., Muijs, D., Williams, J., Pampaka, M., Wakefield, D., & Weiner, S. (2011). Evaluation of the Extra Mile. Department for Education. CrossRef

51. Chapman, Ch., & Muijs, D. (2014). Does school-to-school collaboration promote school improvement? A study of the impact of school federations on student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 25(3), 351-393. CrossRef

52. Chapman, Ch., & Salokangas. M. (2012). Independent state-funded schools: Some reflections on recent developments. School Leadership & Management, 32(5), 473-486. CrossRef

53. Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. ČŠI.

54. Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, C. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Karolinum.

55. Kamp, A. (2018). Assembling the actors: Exploring the challenges of "system leadership" in education through Actor-Network Theory. Journal of Education Policy, 33(6), 778-792. CrossRef

56. Keddie, A. (2016). Academisation, school collaboration and the primary school sector in England: A story of six school leaders. School Leadership & Management, 36(2), 169-183. CrossRef

57. Keddie, A. (2019). Context matters: Primary schools and academies reform in England. Journal of Education Policy, 34(1), 6-21. CrossRef

58. Kershaw, I. (2014). Investigation report: Trojan Horse letter [prepared for Birmingham City Council]. Eversheds.

59. Kidson, M., & Norris, E. (2014). Implementing the London Challenge. Joseph Rowntree Foundation.

60. Kučerová, S. R., Dvořák, D., Meyer, P., & Bartůněk, M. (2020). Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of a post-socialist country. Journal of Rural Studies, 74, 280-293. CrossRef

61. Kucharská, A. (Ed.). (2020). Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání - propojení teorie a praxe. https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/files/2020/02/Sbornik_Zaverecna_konference_Spolecenstvi_praxe.pdf

62. Latour, B. (2020). Zpátky na zem. Neklid.

63. Lazarová, B., Pol, M., Lelieur, R., Schelfhout, W., Vanhoof, J., Vanlommel, K., Brejc, M., Erčulj, J., Hortlund, T., Malmberg, K., Devlin, L., Morgan-Guthrie, R., Wallis, T., Cebrián, D., & Cebrián, M. (2020). Vedení učících se sítí ve vzdělávání. Teoretický rámec a perspektiva ředitelů škol napříč Evropou. Masarykova univerzita.

64. Lintner, T. (2020). Siete vo vzdelávaní: Možnosti využitia analýzy sociálnych sietí v pedagogickom výskume. Studia paedagogica, 25(3), 153-185. CrossRef

65. Mansaray, A. A., & Hutchings, M. (2013). A review of the impact of the London Challenge (2003-8) and the City Challenge (2008-11). http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20141107045133/http://www.ofsted.gov.uk/resources/access-and-achievement-background-papers

66. Matthews, P., & Berwick, G. (2013). Teaching schools: First among equals? National College for Teaching and Leadership.

67. MŠMT. (2020). Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

68. Ofsted. (2011). Leadership of more than one school. An evaluation of the impact of federated schools. www.ofsted.gov.uk/resources/100234

69. Pino-Yancovic, M., Gonzalez Parrao, C., Ahumada, L., & Gonzalez, A. (2019). Promoting collaboration in a competitive context: School improvement networks in Chile. Journal of Educational Administration, 58(2), 208-226. CrossRef

70. Píšová, M., & Hanušová, S. (2018). Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis scholae, 12(3), 85-107. CrossRef

71. Priestley, M., Biesta, G. J. J., & Robinson, S. (2015). Teacher agency: What is it and why does it matter? In R. Kneyber & J. Evers (Eds.), Flip the system: Changing education from the bottom up (s. 134-148). Routledge. CrossRef

72. Průcha, J. (2006). Srovnávací pedagogika. Portál.

73. Průcha, J. (2017). Vzdělávací systémy v zahraničí. Wolters Kluwer.

74. Révai, N. (2020). What difference do networks make to teachers' knowledge? Literature review and case descriptions OECD [Education Working Paper No. 215]. CrossRef

75. Raab, J. (2018). Interorganizational networks. In R. Alhajj & J. Rokne (Eds.), Encyclopedia of social network analysis and mining. Springer. CrossRef

76. Slavík, J., & Janík, T. (2019). Podpora profesního rozvoje učitelů v rámci metodických kabinetů. Pedagogická orientace, 29(2), 243-250. CrossRef

77. Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Karolinum.

78. Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Portál.

79. Stoll, L. (2015). Three greats for a self- improving school system: Pedagogy, professional development and leadership [Teaching schools R&D network national themes project 2012-14]. Department for Education.

80. Veselý, A. (2021). Střední článek ve vzdělávání: Vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku. Orbis scholae, 15(1), 37-55. CrossRef

81. Walterová, E. (1994). Kurikulum - proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Masarykova univerzita.

82. Walterová, E. (2016). Možnosti a limity síťování se zřetelem k pedagogickému výzkumu. Pedagogika, 66(5), 511-529.

83. Whittaker, F. (2021, 1. březen). Williamson: Government "looking at" how to get more schools into multi-academy trusts. Schools Week, https://schoolsweek.co.uk/williamson-government-looking-at-how-to-get-more-schools-into-multi-academy-trusts/

84. Wilkins, A. (2017). Rescaling the local: Multi-academy trusts, private monopoly and statecraft in England. Journal of Educational Administration and History, 49(2), 171-185. CrossRef

85. Wilkins, A., Collet-Sabé, J., Gobby, B., & Hangartner, J. (2019). Translations of new public management: A decentred approach to school governance in four OECD countries. Globalisation, Societies and Education, 17(2), 147-160. CrossRef

86. Wilkins, Ch. (2015). Education reform in England: Quality and equity in the performative school. International Journal of Inclusive Education, 19(11), 1143-1160. CrossRef

87. Wohlstetter, P., & Lyle, A. (2019). Inter-organizational networks in education. In M. Connolly, D. H. Eddy-Spicer, C. James (Eds.), The SAGE handbook of school organization (s. 196-209). Sage. CrossRef

88. Woods, P. A., Roberts, A., Jarvis, J., & Culshaw, S. (2020). England: Autonomy and regulation in the school system in England. In H. Ärlestig & O. Johansson (Eds.), Educational authorities and the schools (s. 111-130). Springer. CrossRef

89. Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5. vyd.). Sage.

Creative Commons License
Síťování škol: Případová studie Anglie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení