ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006), 60–76

Vzdělávací potřeby pro 21. století

Eliška Walterová, Karel Černý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.135
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The study defines approaches towards the partial aim No. 4 of the project LC 06046 Centre for basic research on schooling. It deals with intended research of demand of various social groups on schooling and explains its methodology (quantitative as well as qualitative). It shall focus on general public (particularly parents, specialist on education, Czech „elite“ etc.). The article provides results of secondary analysis of foregone surveys of demands on schooling (1991-2003). This text provides an inquiry in preparing research of demand on schooling as well as about its methodology.

klíčová slova: researches of demands on schooling, school education, target groups, knowledge society, key competencies, research methodology

Creative Commons License
Vzdělávací potřeby pro 21. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení