ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006), 77–97

Potenciál změny v realitě školy: Strategie případové studie

Eliška Walterová, Karel Starý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.137
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The study discuses research strategy toward the partial aim No. 5 of the project LC 06046 Centre for basic research on schooling. The aim of the research is to identify real shape of Czech school functioning based on data acquired in authentic school environment and to continue for discovering of the potential of school change influenced by internal and external factors. The research will be performed by multi-case study of the sample of Czech basic schools.

klíčová slova: functions of school, factors influencing functioning of school, potential of change, internal change of school, research strategy, case study

Creative Commons License
Potenciál změny v realitě školy: Strategie případové studie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení