ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006), 46–59

Spravedlivost českého školského systému v mezinárodním srovnání

David Greger

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.134
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The study discuses research strategy toward partial aim No. 3 of the project LC 06046 Centre for basic research on schooling. This study presents theoretical framework of equity in education and describes the research on pupils` feelings of being treated with justice in schools. The main task discussed in the study is to critically analyze the status of equity in Czech education in comparison with other European educational systems. The analysis of the educational policies and measures towards disadvantaged groups in European countries forms also important part of that task.

klíčová slova: social justice, equity, equality of educational opportunity, educational system, fairness, pupils views, equity indicators, comparative education

Creative Commons License
Spravedlivost českého školského systému v mezinárodním srovnání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení