AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 68 No 2 (2022)

Deset let občanského zákoníku
Jan Dvořák, Miroslav Sedláček

Očekávání jednoty v soudním rozhodování? K § 13 občanského zákoníku
Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Svéprávnost v občanském zákoníku a její recentní vývoj
Dita Frintová, Ondřej Frinta

Právo ochrany spotřebitele v systému soukromého práva
Jan Hurdík

Odporovatelnost právních jednání zkracujících věřitele dle občanského zákoníku a insolvenčního zákona – procesní aspekty
Petr Smolík

Vybrané instituty rodinného práva po 10 letech platnosti nového občanského zákoníku
Renáta Šínová

Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě – aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy
Jindřich Psutka

Právní jednání rodiče při správě jmění dítěte aneb jak otočit podstatu a účel zákona o 180°
Michaela Zuklínová

Držba v novém pojetí
Michael Zvára

Dědické právo po přijetí občanského zákoníku a reflexe vybraných nových aspektů dědického práva v řízení o pozůstalosti
Alena Macková, Tomáš Střeleček

Soudní kontrola nepřiměřených (zneužívajících) ujednání z úřední pravomoci
Silvia Vyskočilová

Nájomné bývanie v postmodernej dobe
Denisa Dulaková Jakúbeková

Stavba jako předmět díla v občanském zákoníku
Tomáš Pohl, Miroslav Sedláček

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
Peter Vojčík

Generální prevenční povinnost v systému deliktního práva
Anežka Janoušková

Ako ďaleko sme si ešte blízki (na príklade rozhodovania o nemajetkovej ujme na zdraví)
Anton Dulak

Sedláček, Miroslav – Střeleček, Tomáš a kol. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním. Speciální problémy
Klára Hamuľáková

Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění
Tomáš Dvořák

Current Problems of the Impact of Gender Equality in the Administration of Justice in Ukraine
Taras Z. Garasumiv, Viktoriia Z. Chornopyska, Anastasiia V. Baran

230 x 157 mm
published: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download