Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny především pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol.
Edici řídí: Helena Kubátová, Alena Miltová, Jiří Ryba.
Dějiny klasické sociologie

Dějiny klasické sociologie

Keller, Jan

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vycház...

vydáno: listopad 2022
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Důvěra a demokracie

Důvěra a demokracie

Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezujeme tři zák...

Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Hledání souvislostí

Hledání souvislostí

Hroch, Miroslav

Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporupl...

Esej z komparativních dějin Evropy

vydáno: březen 2022
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Jazyk a identita etnických menšin

Jazyk a identita etnických menšin

Šatava, Leoš

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života s...

Možnosti zachování a revitalizace

vydáno: březen 2009
doporučená cena: 259 Kč

E-shop

Národy nejsou dílem náhody

Národy nejsou dílem náhody

Hroch, Miroslav

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznat...

Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

vydáno: 2009
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Počátky sociologie ve střední Evropě

Počátky sociologie ve střední Evropě

Janák, Dušan a kol.

Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v  ...

Studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku

vydáno: prosinec 2014
doporučená cena: 375 Kč

E-shop