tištěná kniha e-kniha
Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít
SLON – Studijní texty

Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít

Hejzlarová, Eva M.Mouralová, MagdalenaŠtěpánková Štýbrová, Martina (ed.)

témata: sociologie, politologie a mezinárodní vztahy
edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 538 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2023
ISBN: 978-80-246-5561-1
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice představuje originální přístup k veřejněpolitickému i obecně společenskovědnímu výzkumu. Nesoustředí se na celý výzkumný proces, ale jako jeden z klíčů k uchopení výzkumného problému prezentuje data. Vedle obecné diskuze specifik dat různého typu a původu a konkrétních tipů na práci s nimi nabízí učebnice také detailní příklady. Ty jsou psány tak, aby odhalovaly jak rovinu práce s daty v daném výzkumném kontextu, tak i osobní přemýšlení jednotlivých výzkumníků a výzkumnic nad jejich úkoly (včetně vstupních ambic v konfrontaci s reálným postupem a výsledkem, pochybností a reflexe zkušeností, které bádání přineslo).
Na vzniku učebnice spolupracoval tým 31 autorů a autorek. První verze kapitol posuzovalo 17 studujících Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – díky tomu je kniha psána maximálně srozumitelně a s důrazem na to, aby byla skutečnou oporou všem, kteří se chtějí ve společenskovědním (a zejména kvalitativním) výzkumu zorientovat.
Kniha má celkem 15 kapitol rozčleněných na pět částí: Data získaná od konkrétních lidí, Administrativní data, Data z mediálního prostoru, Data z prostředí výzkumu, Další fantastické přístupy k datům a jejich zpracování.

Recenze

Z obsahu knihy je zřejmé, že se primárně orientuje na získávání dat, která jsou využitelná v rámci veřejněpolitického výzkumu. Nicméně škála způsobů získávání (vytváření, sběru) dat, kterým se Fantastická data věnují, je poměrně široká a kniha tak najde využití i v dalších oborech. S klidným svědomím mohu Fantastická data doporučit všem studentkám a studentům ostatních společenských věd, kteří řeší praktickou otázku, jak a kde pro svůj výzkum získat potřebná vstupní data.
Vít Beneš (Sociologický časopis 1/2024)

Nejnovější tituly v edici