tištěná kniha e-kniha
Dějiny klasické sociologie
SLON – Studijní texty

Dějiny klasické sociologie

Keller, Jan

témata: sociologie
edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 530 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2022
ISBN: 978-80-246-5336-5
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického myšlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity.
Je dnešní vývoj triumfem modernity, anebo jejím selháním?
Lze ještě vymyslet něco nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi?
Znamená proces individualizace nárůst svobody?
Mýlili se více osvícenci, anebo konzervativní myslitelé?
Byly organizace nadějí modernity, anebo jejím prokletím?
Pohybuje se modernita v kruhu?

O autorovi

Jan Keller (* 1955)
vystudoval dějepis a sociologii na filozofické fakultě v Brně, kde též řadu let působil, poté začal vyučovat na Ostravské univerzitě, kde působí dodnes. Je autorem mnoha knih, z poslední doby jsou to například Odsouzeni k modernitě (2015), ve které konfrontuje sociologické teorie s díly světových romanopisců, nebo Společnost věčného mládí (2019, 2021). Působí též jako publicista. Během posledních dvaceti let uveřejnil několik tisíc komentářů a delších textů, převážně v deníku Právo a v literární příloze tohoto deníku Salon. V letech 2014 až 2019 byl poslancem Evropského parlamentu.

Nejnovější tituly v edici