tištěná kniha
Klasická sociologie ve střední Evropě
SLON – Studijní texty

Klasická sociologie ve střední Evropě

Mezi centrem a periferií

Janák, Dušan

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 378 str., 1. vydání
vydáno: 2018
ISBN: 978-80-7419-278-4
doporučená cena: 395 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice sociologické teorie. V souladu s tím autor člení látku do čtyř tematických okruhů: Přibližuje institucionalizaci oboru ve střední Evropě v porovnání s vývojem v zemích na západě i na východě. Srovnává národní sociologické diskurzy s využitím obsahové analýzy dobových sociologických časopisů. Porovnává díla klíčových teoretiků. Využívá klasické koncepce pro řešení některých soudobých teoretických problémů. V kombinaci s komparativním přístupem ke zkoumané látce tak kniha přináší plastický obraz klasické sociologie ve střední Evropě.

Kdy a jakými cestami se etablovala sociologie v zemích střední Evropy?
Bylo formování sociologie ve střední Evropě jen doháněním ujíždějícího vlaku velkých západních sociologií? A jak tomu bylo dál na východě?
O čem psali první sociologové v Polsku, na Slovensku, v českých zemích, Maďarsku nebo Rakousku?
V čem se lišily národní sociologické tradice?
Jaké intelektuální vzory ve střední Evropě dominovaly, domácí nebo západní? Znali se a ovlivňovali středoevropští sociologové mezi sebou?
Vzniklo ve střední Evropě v počátcích sociologie něco významného? A dozvěděli se o tom i v zahraničí?
Kdo je sociologickým klasikem ve střední Evropě?
Jaký byl vztah mezi klasickou sociologií a politickými režimy?
Kde měla ve střední Evropě sociologie ustláno na růžích, a kde spíš na trní?
Přispívala sociologie rodící se v době budování národních států ve střední Evropě ke konstrukci národní identity?
Zrodil se funkcionalismus ve střední Evropě?

Nejnovější tituly v edici