tištěná kniha e-kniha
Hledání souvislostí
SLON – Studijní texty

Hledání souvislostí

Eseje z komparativních dějin Evropy

Hroch, Miroslav

témata: historie, historie – 19. století
edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 358 str., 3. vydání
vydáno: březen 2022
ISBN: 978-80-246-5150-7
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporuplný proces. Autor se na základě celoživotní badatelské zkušenosti domnívá, že historik by neměl jen vyprávět zajímavé příběhy a zprostředkovat, co je ukryto v archivech. Měl by také vysvětlovat velké historické proměny, z nichž vyrůstá naše současnost. Ve dvaceti esejích své knihy hledá příčinné vztahy, které se těmito proměnami proplétaly. Dějiny nelze omezit na dějiny národní, ale je třeba jejich výklad zařadit do souvislostí dějin evropských. Sem patří také zamyšlení nad tím, proč vývojové změny probíhaly na evropském území nestejně rychle, nerovnoměrně.

O autorovi

Miroslav Hroch (* 1932)
přednášel v letech 1956–2011 evropské dějiny na Univerzitě Karlově. V roce 1994 zde založil Seminář komparativních dějin. Publikoval dvacet knižních monografií a syntéz, z nichž sedm bylo vydáno v zahraničí. Obdržel čestné doktoráty tří evropských univerzit. K jeho nejvýznamnějším publikacím patří: Buržoazní revoluce v Evropě (1981), Metody historikovy práce (1983), Social Preconditions of National Revival in Europe (1985), Evropská národní hnutí v 19. století (1986), Na prahu národní existence (1999), Pohledy na národ a nacionalismus (2003), Comparative Studies in Modern European History (2007) a Národy nejsou dílem náhody (německy 2005, česky 2009, anglicky 2015).

Nejnovější tituly v edici