tištěná kniha e-kniha
Fakta a trendy v současné české společnosti
SLON – Studijní texty

Fakta a trendy v současné české společnosti

Jak se neztratit v datech

Ryšavý, DanFiedor, David (ed.)

témata: sociologie
edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: březen 2023
ISBN: 978-80-246-5473-7
doporučená cena: 300 Kč

E-shop

Anotace

Cílem knihy je na dostupných datech ukázat proměňující se podmínky života naší společnosti zhruba od začátku milénia. Vedle vývoje v čase kniha přináší řadu mezinárodních srovnání a také mapky ukazující diverzitu mnoha jevů uvnitř ČR. V knize se čtenář setká i s vybranými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Je určena všem, kdo si kladou otázky týkající se společenských proměn a toho, nakolik jsme si jich vědomi. Všem, kteří se brání vlivu dezinformací a snaží se kriticky přistupovat k dostupným datům a tomu, jak jsou prezentována. Může se stát vhodnou pomůckou např. pro středoškolské hodiny Základů společenských věd, úvodní kurzy sociálněvědních oborů na vysokých školách atp.

Recenze

Práce s daty samotnými je na vysoké úrovni a dokumentuje odbornou erudici autorů, stejně jako pečlivé citace zdrojových pramenů. Oceňuji také stylistickou a metodickou konzistenci jednotlivých kapitol, přestože autorský tým je poměrně rozsáhlý. Kniha nepochybně obsahuje a v integrované podobě nabízí důležitá fakta a trendy týkající se české společnosti a v tomto směru je její název zcela vypovídající.
Publikaci Fakta a trendy v současné české společnosti lze doporučit zájemcům o datově podložené charakteristiky příslušných oblastí z řad široké veřejnosti, jakož i studentům základních kurzů příslušných studijních programů vysokých škol. V neposlední řadě tato publikace přispívá ke zvýšení informovanosti o významných trendech v české společnosti, a to v integrované podobě výběru klíčových prvků z jednotlivých oblastí života, které jsou významné z hlediska jeho kvality. Jinak vyjádřeno, recenzovaná kniha ukazuje, jak se nám vlastně v Česku žije a do jakých údajů a časových řad to lze (také) shrnout. A to je určitě dobrý důvod pro její existenci a třeba i nové vydání za další dekádu.
Jan Mertl (Fórum sociální politiky 4/2023)

Nejnovější tituly v edici