tištěná kniha
Internetové volby
SLON – Studijní texty

Internetové volby

Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?

Brunclík, MilošNovák, Miroslav a kol.

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 291 str., 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-7419-168-8
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní práce týmu odborníků z oblasti politologie, ústavního práva či statistiky je přinejmenším v českém prostředí jedinečnou komplexní publikací o nové oblasti odborného výzkumu – internetových volbách.
Internetové volby se v knize analyzují v nejrůznějších souvislostech: v kontextu tzv. digitální propasti, z hlediska očekávaných výhod (např. zvýšení dostupnosti voleb pro voliče v zahraničí) a rizik (např. bezpečnostní otázky či problém kupčení s hlasy). Zkoumají se rovněž dopady internetových voleb na volební účast, konformitu s ústavními zásadami volebního práva, politické strany a jejich zisky apod.
Tyto politologické, ústavněprávní či sociologické perspektivy vytvářejí plastický obraz vzniku, rozvoje a stávající podoby internetových voleb v Estonsku, Švýcarsku, USA, Kanadě, Austrálii, Norsku a Nizozemsku. Významná část publikace se věnuje i myšlenkám internetových voleb v České republice, které jsou rozebírány z hlediska demografických trendů, technického vybavení domácností, počítačové gramotností voličů, jejich ochoty hlasovat v budoucnosti pomocí internetu, postojů politických stran k internetovým volbám, ústavněprávní roviny internetových voleb, nákladů na jejich zavedení do praxe a dalších ukazatelů. V závěru knihy autoři poukazují nejen na nesporné výhody internetových voleb a jejich úspěchy v některých zemích, ale současně neopomíjejí upozornit na závažná rizika internetového hlasování a také na neúspěšné projekty internetových hlasování v zahraničí.

Jsou internetové volby správnou cestou pro rozvoj demokracie nebo naopak povedou k podrytí legitimity volebního procesu v moderních demokraciích?
Mohou internetové volby naplnit očekávání vyšší volební účasti a revitalizace myšlenky přímé demokracie?
Může hlasování po internetu pomoci zvýšit dostupnost voleb pro voliče v zahraničí či zdravotně postižené?
Nezvyšují internetové volby riziko tzv. kupčení s hlasy?
Neporušují internetové volby princip rovného a tajného volebního práva?
Má smysl zavádět internetové volby v České republice?
Jak se k myšlence odevzdávat hlas po internetu ve volbách staví česká veřejnost?

Nejnovější tituly v edici