tištěná kniha
Jazyk a identita etnických menšin
SLON – Studijní texty

Jazyk a identita etnických menšin

Možnosti zachování a revitalizace

Šatava, Leoš

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 215 str., 1. vydání
vydáno: březen 2009
ISBN: 978-80-86429-83-0
doporučená cena: 259 Kč

E-shop

Anotace

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace. Odhaduje se, že ze šesti tisíc dosud existujících jazyků světa je okolo 90 % bezprostředně ohroženo zánikem.
Text knihy se zaměřuje na snahy zmíněný trend, ochuzující "kulturní bohatství lidstva", alespoň částečně omezit, zpomalit či dokonce obrátit. Zabývá se fenoménem etnicity a problematikou menšinových jazyků - především snahami o jejich zachování a znovuoživení.
Kniha podrobně dokumentuje řadu úspěšných případů etnicko-jazykové revitalizace - jak z teritoria Evropy, tak i jiných světadílů. Součástí práce jsou i rozsáhlé přílohy, poprvé publikované v češtině, stejně jako obsáhlý seznam relevantní literatury.

Nejnovější tituly v edici