PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 117–129

Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě

[The Kharkov Trial 1943 and its World-Wide Repercussions]

Jan Beránek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.41
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

The submitted paper examines the so-called Kharkov trial, i.e., the trial that took place before the military authorities of Soviet Union in December 1943 and which is often described as one of the first trials of Nazi war criminals. The causes of the trial, as well as its course and subsequent national and international responses to it are analyzed. The aim of the article is to present the information about the above-mentioned trial and to point out some procedural elements that could have served as inspiration for future trials of war criminals, but also to recall the terrible crimes committed in the Kharkov region at a time when Ukraine is facing another unjustified invasion and aggression.

klíčová slova: Kharkov trial 1943; war crimes trials; international relations during World War II

reference (29)

1. ARAD, Y. - KRAKOWSKI, S. - SPECTOR, S. (eds.). The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads. New York: Holocaust Library, 1989.

2. AUTOR NEZNÁMÝ. Reprisal against Allied Pilots. The Sydney Morning Herald, 25. 12. 1943, s. 7. Dostupné také na: https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/17872630.

3. AUTOR NEZNÁMÝ. Russia bombs Drobitsky Yar Holocaust memorial in Ukraine. The Jerusalem Post, 2022. [online]. Dostupné na: https://www.jpost.com/international/article-702380.

4. BATHURST, M. E. The United Nations War Crimes Commission. The American Journal of International Law, 1945, vol. 39, č. 3, s. 565-570. CrossRef

5. BAZYLER, M. J. - TUERKHEIMER, F. M. Forgotten Trials of the Holocaust. New York: New York University Press, 2014.

6. BOISSONEAULT, L. The WWII Massacres at Drobitsky Yar Were the Result of Years of Scapegoating Jews. Smithsonian Magazine, 2016. [online]. Dostupné na: https://www.smithsonianmag.com/history/wwii-massacres-drobitsky-yar-were-result-years-scapegoating-jews-180961466/.

7. BRANDON, R. - LOWER, W. (eds.). The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization. Bloomington: Indiana University Press, 2008.

8. DAWSON, G. Judgment before Nuremberg: The Holocaust in the Ukraine and the First Nazi War Crime Trial. Winnipeg: Pegasus Publications, 2012.

9. EČER, B. Jak jsem je stíhal. Praha: Naše vojsko, 1946.

10. JACKSON, R. H. Zpráva Roberta H. Jacksona, zástupce Spojených států na Mezinárodní konferenci o vojenských procesech. Washington D.C.: U. S. Government Printing Office, 1949. Dostupné také na: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/jackson-rpt-military-trials/jackson-rpt-military-trials.pdf.

11. KOCHAVI, A. J. The Moscow Declaration, the Kharkov Trial, and the Question of a Policy on Major War Criminals in the Second World War. History, 1991, vol. 76, č. 248, s. 401-417. CrossRef

12. KUKLÍK, J. Mýty a realita takzvaných "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde, 2002.

13. Moskevská deklarace o zvěrstvech ze dne 31. října 1943. [online]. Dostupné na: https://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp.

14. MÜLLER, R.-D. - UEBERSCHÄR, G. R. Hitler's War in the East, 1941-1945: A Critical Assessment. New York: Berghahn Books, 2014.

15. Nařízení prezidia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu č. 39, o potrestání německých fašistických zločinců odpovědných za vraždy a mučení sovětského civilního obyvatelstva a válečných zajatců z řad Rudé armády, vyzvědačů, sovětských kolaborantů a jejich pomahačů ze dne 19. dubna 1943. [online]. Dostupné na: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4421.htm.

16. Paso a la Justicia!, 1943. Režie KOPALIN, I. Dostupné také na: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn639214.

17. PERKINS, R. E. a kol. (eds.). Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943, Europe, Volume III. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1963.

18. PERKINS, R. E. a kol. (eds.). Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1944, Europe, Volume IV. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1966.

19. Sud Idyot, 1943. Režie KOPALIN, I. Dostupné také na: https://www.youtube.com/watch?v=04GpBIE8M7c.

20. TALLGREN, I. - SKOUTERIS, T. (eds.). The New Histories of International Criminal Law: Retrials. Oxford: Oxford University Press, 2019. CrossRef

21. THE INTER-ALLIED INFORMATION COMMITTEE. Potrestání válečných zločinů: Spojenecká deklarace podepsaná v paláci sv. Jakuba v Londýně dne 13. ledna 1942 a související dokumenty. Londýn: His Majesty's Stationery Office, 1942. Dostupné také na: https://nla.gov.au/nla.obj-648522001/view?partId=nla.obj-648522082#page/n0/mode/1up.

22. The Molotov Notes on German Atrocities. Londýn: His Majesty's Stationery Office, 1942.

23. The People's Verdict: a Full Report of the Proceedings at the Krasnodar and Kharkov German Atrocity Trials. Londýn: Hutchinson & Co., Ltd., 1944. Dostupné také na: https://archive.org/details/peoplesverdictfu00unse/page/50/mode/2up.

24. Trestní zákon RSFSR ze dne 3. května 1926. [online]. Dostupné na: https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1926_года/Редакция_05.03.1926.

25. Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals, volume IV. Washington DC: United States Government Printing Office, 1950. Dostupné také na: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525364_NT_war-criminals_Vol-IV/2011525364_NT_war-criminals_Vol-IV.pdf.

26. TUSA, A. - TUSA, J. The Nuremberg Trial. New York: Skyhorse Publishing, 2010. CrossRef

27. WEINER, A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton: Princeton University Press, 2001.

28. Záznam řízení ve věci Velká Británie vs. Erich Heyer et al. ze dne 18. prosince 1945. 1949. Dostupné také na: https://archive.org/details/EssenLynchingTrial/ICWC1470Heyereretal01_06/.

29. Záznam řízení ve věci Velká Británie vs. Max Wielen et al. ze dnů 17. července až 3. září 1947. In: KOMISE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO VYŠETŘOVÁNÍ VÁLEČNÝCH ZLOČINŮ. Law Reports of Trials of War Criminals, volume XI. Londýn: His Majesty's Stationery Office, 1949. Dostupné také z: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/Law-Reports_Vol-11/Law-Reports_Vol-11.pdf.

Creative Commons License
Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení