PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 85–115

Atentáty v československých dejinách

[Assassinations in Czechoslovak History]

Alexandra Letková

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.40
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

In the study, the author focuses on the various assassinations that are connected with the Czechoslovak history. The term „assassination“ has no legal definition, so in the beginning of the study we will first think about its content. Based on the definition, we will identify the assassinations in every period of Czechoslovak history. The body of the study is divided into four parts, derived from effect of the Criminal codes and from the constitutional development in the state. The primary aim of the study is the analysis of assassinations, especially from a legal point of view, i.e., from the point of view of legal responsibility or the impact of assassinations as material source on the origin of law. The secondary aim of the work is to approach several interpretations that relate to assassinations and the impact of the analyzed events on historical memory.

klíčová slova: assassination; Czechoslovak assassinations; Karel Kramář; Alois Šťastný; Tomáš Garrigue Masaryk; Emil Šoltys; Alois Rašín; Josef Šoupal; Jozef Tiso; Karel Lažnovský; Alois Eliáš; Reinhard Heydrich; Jozef Gabčík; Jan Kubiš; Emanuel Moravec; August Gölzer; Vladimír Blažka; Alois Bauer; Edvard Beneš; Jan Svoboda; Petr Zenkl; Prokop Drtina; Jan Masaryk; Augustin Schramm; Miloslav Choc; Matúš Černák; Kurt Baumgartner; Pavol Király; Ondrej Chámovský

reference (64)

1. Atentát na ministra Rašína. Lidové noviny, 1923, roč. 31, č. 8, s. 1.

2. BENEŠ, E. Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha: Orbis, 2004.

3. BITTMAN, L. The Deception Game. Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. New York: Syracuse University Research Corporation, 1972.

4. BLACK, M. A. Black's Law Dictionary. Minnesota: West Publishing CO, 1968.

5. BOHÁČ, L. Kauza Masaryk v průběhu let. In: SUM, A. - LESÁK, J. - ŠEDIVÝ, Z. a kol. Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti). Praha: Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, 2005.

6. BRUKKER, G. - OPATÍKOVÁ, J. Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Robinson, 2006. [online]. Dostupné na: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/velky_slovnik_cudzich_slov-5e862893addf8.pdf.

7. ČTK, K. Politická vražda na českém šéfredaktorovi. Lidové noviny, 1941, roč. 49, č. 521, s. 3.

8. ČVANČARA, J. - UHLÍŘ, J. B. Chlebíčková aféra. Poslední odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše. Historie a vojenství. 2006, roč. 55, č. 4, s. 39-47.

9. ELIÁŠOVÁ, J. - PASÁK, T. Heydrich do Prahy - Eliáš do vězení: dosud nepublikované svědectví z období protektorátu. Praha: Práh, 2002.

10. FOLTIN, P. - ŘEHÁK, D. Historický vývoj terorismu. Obrana a strategie, 2006, roč. 6, č. 1, s. 45-60.

11. HANÁK, V. Muži a radiostanice tajné války. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2002.

12. Historie.cs. Diel: Vražda na tyranovi není zločin. Praha: ČT, 2009. [online]. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/209452801400031/.

13. HOBZA, A. Dokumenty ke studiu mezinárodního práva. Praha: vlastným nákladom, 1931.

14. K vyšetřování o Krčmani. Svobodné slovo, 1948, roč. 4, č. 68, s. 7.

15. HRABOVEC, E. Politické aktivity Matúša Černáka v slovenskom exile v kontexte medzinárodného vývoja (1948-1955). Slovenský časopis historický, 2021, roč. 1, č. 1, s. 95-150.

16. JANDEČKOVÁ, V. Kauza Jan Masaryk (nový pohled). Domažlice: Českého lesa, 2015.

17. JEDLIČKA, M. Bombový útok na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky 1973. [online]. Dostupné na: https://kriminalistika.eu/muzeumzla/teror/teror.html.

18. KAPLAN, K. - PALEČEK, P. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vydanie. Praha: Barrister & Principal, 2008.

19. KAZDA, J. Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky. In: Revoluce a právo (Zborník z konferencie Dny práva 2012). Brno: Masarykova univerzita, 2013. [online]. Dostupné na: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/revoluce.pdf/.

20. KLIMEK, A. Velké dějiny zemí Koruny české XIII. Praha: Litomyšl, 2000.

21. KOLEKTÍV AUTOROV. Generál Alois Eliáš (1890-1942): voják - diplomat - politik. Praha: Úrad vlády ČR, 2006.

22. KOLEKTÍV AUTOROV. Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén? 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004.

23. KOLEKTÍV AUTOROV. První republika 1918-1938: Dějiny, osobnosti, denní život. 1. vydání. Brno: Extra Publishing, 2015.

24. KOPAL, V. Počáteční neplatnost mnichovské dohody. Právník, 1971, roč. 110, č. 9, s. 720-735.

25. KOSOVÁ, Š. Případ Miloslav Choc a spol. Securitas Imperii, 2005, roč. 12, č. 1, s. 53-107.

26. LÁNÍK, J. a kol. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha: Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005.

27. LETKOVÁ, A. Hodnota "spravodlivej odplaty" v rozsudkoch Národného súdu v Prahe. In: OSINA, P. (ed.). Právo a hodnoty (Zborník z konferencie Olomoucké právnické dny 2016). Brno: Tribun EU, 2016, s. 44-61.

28. LETKOVÁ, A. Smrť Jana Masaryka. Comenius, 2016, roč. 1, č.1, nestr.

29. LETZ, R. (ed.). Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom. Bratislava: ÚPN, 2007.

30. Matúš Černák - politik, exulant, obeť ŠtB. 21. 5. 2015. [online]. Dostupné na: https://www.upn.gov.sk/sk/videozaznam-diskusneho-vecera-upn-na-temu---matus-cernak-politik-exulant-obet-stb/?fbclid=IwAR0Gvr6CrC_9Hkq0SJW9qk_kCE3BDTB4B5H5zEwDH6LbdD6J8pjiXZ-h5Lw.

31. Matúš Černák zavraždený. Slobodné Slovensko, 1955, roč. 10, č. 8, s. 1.

32. MIČIANIK, P. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I (1941-1944). Banská Bystrica: Daliprint, 2007.

33. MIŘIČKA, A. Poznámky k zákonu na ochranu republiky. Právník, 1923, roč. 62, č. 5, s. 161-169.

34. MOTL, S. Stopy, fakta, tajemství. Diel: Bomba pro TGM. Praha: ČT, 2012. [online]. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10394032041-stopy-fakta-tajemstvi/412235100201013/.

35. MOTL, S. Stopy, fakta, tajemství. Diel: Zabijte Edvarda Beneše! Praha: ČT, 2013. [online]. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10394032041-stopy-fakta-tajemstvi/413235100201002/.

36. Oficiálne vyhlásenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. [online]. Dostupné na: https://www.minv.sk/?historia_ochrany_ustavnych_cinitelov.

37. PASÁKOVÁ, J. Chlebíčková aféra. Odbojový čin ministerského předsedy Aloise Eliáše? Historie a vojenství, 2008, roč. 57, č. 1, s. 75-85.

38. PEJČOCH, I. Fašizmus v českých zemích. Praha: Academia, 2011.

39. PEKELSKÝ, V. Správa z 15. apríla 1959. [online]. Dostupné na: https://archive.org/details/PekelskyVladimir/PEKELSKY%2C%20VLADIMIR%20%20%20VOL.%202_0028.

40. POSCH, M. Ako zabiť Tisa? HistoryLab, 26. 4. 2017. [online]. Dostupné na: https://historylab.sk/druha-svetova-vojna/ako-zabit-tisa/.

41. POSCH, M. Atentát na Jozefa Tisa. In: KOVÁR, B. - DRÁBIK, J. (eds.). História pre zaneprázdnených: dejiny od lovcov mamutov po atómový vek. Prvé vydanie. Bratislava: Premedia, 2019, s. 324-329.

42. Před objasněním t. zv. Krčmaňské aféry. Rudé právo, 1948, roč. 28, č. 69, s. 1.

43. REICHL, M. Cesty osudu. Cheb: Svět křídel, 2004.

44. Revolverový útok na dra. Kramáře před soudem. Práva lidu, 1919, roč. 8 (28), č. 144, s. 3-4, 1919, roč. 28, č. 151, s. 9-10.

45. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, 1925, roč. 6.

46. RUSNÁK, D. Nevydarený nemecký atentát na prezidenta Dr. Jozefa Tisu. In: HOFFMANN, G. a kol. Zamlčaná pravda o Slovensku. Partizánske: Garmond, 1996, s. 318-321.

47. SIDOR, K. Takto vznikol Slovenský štát (komentoval VNUK, F.). Bratislava: Odkaz, 1991.

48. SKOUPÝ, J. Případ zapomenutého atentátu. II. světová, 2016, č. 4, s. 22-25.

49. Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005. In: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. [online]. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=atent%C3%A1t&s=exact&c=sa8f&cs=&d=scs#.

50. Slovník slovenského jazyka z r. 1959-1968. In: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. [online]. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=atent%C3%A1t&s=exact&c=Oe0e&cs=&d=peciar#.

51. Slovník súčasného slovenského jazyka A - G, H - L, M - N z r. 2006, 2011, 2015. In: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. [online]. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=atent%C3%A1t&s=exact&c=W472&cs=&d=sssj#.

52. ŠEDIVÝ, Z. F. Vražda Jana Masaryka. In: SUM, A. - LESÁK, J. - ŠEDIVÝ, Z. a kol. Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti). Praha: Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, 2005, s. 231-292.

53. ŠOLC, J. Bylo málo mužů. Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války. Praha: Merkur, 1990.

54. ŠOLC, J. Přijdeme za svítání. Praha: Naše vojsko, 2005.

55. TÁBORSKÝ, E. Naše věc: Československo ve světle mezinárodního práva za druhé světové války. Praha: Melantrich, 1946.

56. TOMEK, P. Kdo zabil Matúše Černáka? Pamäť národa, 2009, roč. 5, č. 1, s. 42-47.

57. TOMEK. P. Mýty a pravda o atentátu na majora Augustina Schramma. Historie a vojenství, 2011, roč. 60, č. 1, s. 54-68.

58. UHLÍŘ, D. Anály ze Spálené ulice. Praha: Mladá Fronta, 1979.

59. Vrah Šoupal před soudem. Národní listy, 1923, roč. 63, č. 182, s. 1-2.

60. Vrahové majora Šramma odsouzeni k trestu smrti. Rudé právo, 1948, roč. 28, č. 276, s. 1.

61. Vyjadrenie dozorujúceho štátneho zástupcu Michala Muravského. iROZHLAS.cz, 8. 3. 2021. [online]. Dostupné na: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-masaryk-smrt-vrazda-vysetrovani-policie-odlozeno_2103081340_kno.

62. WARD, M, J. Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant. Bratislava: Slovart, 2018.

63. Zastírací manévr KSČ. Svobodné slovo, 1948, roč. 4, č. 17, s. 1.

64. <bez popisu>

Creative Commons License
Atentáty v československých dejinách is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení