PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 131–141

Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století

[The Beginnings of the Movement for Gaining Women’s Suffrage in Great Britain in the Second Half of the 1860s]

Eva Bažantová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.42
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

The paper focuses on the first phase of women’s efforts to gain the right to vote. There had been discussion over the preparation of the Second Reform Act about widening the franchise. In 1866, a group of women gathered in the Kensington Society came up with an idea to create a petition which called for right for women householders to gain right to vote on the same basis as men did, without the distinction of sex. The petition of 1866 reached an unexpected number of signatures and MP John Stuart Mill presented the question of women’s suffrage in the House of Commons. The paper follows the arguments for and against the women’s suffrage in the 1860s. The 1866 petition was an important step in the women’s emancipation movement as it started a broader movement to gain the suffrage.

klíčová slova: suffrage; the Kensington Society; John Stuart Mill; women’s rights

reference (25)

1. BLACKBURN, H. Women's Suffrage: a Record of the Women's Suffrage Movement in the British Isles. London: Williams & Norgate, 1902.

2. BOCKOVÁ, G. Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti. Praha: Lidové noviny, 2007.

3. CURRER FAIRGARY, R. J. Dissent, Discussion and Dissemination: The Strategies of The Kensington Society in the Mid-Victorian Women's Movement. Ph.D. thesis. The University of Melbourne, 2020.

4. DINGSDALE, Ann. "Generous and Lofty Sympathies": the Kensington Society, the 1866 Women's Suffrage Petition and the Development of Mid-Victorian Feminism. Ph.D. thesis. University of Greenwich, 1995.

5. FAWCETT GARRETT, M. Women's Suffrage: A Short history of a Great Movement. London: T. C. & E. C. Jack - Edinburgh, New York: The Dodge Publishing co., 1912.

6. HANNAM, J. Women and politics. In: PURVIS, J. (ed.). Women's History: Britain 1850-1945. London - New York: Routledge, 2006, s. 184-208.

7. HERSTEIN, S. The Langham Place Circle and Feminist Periodicals of the 1860s. Victorian Periodicals Review, 1993, Vol. 26, No. 1, s. 24-27.

8. JIČINSKÝ, K. John Stuart Mill a jeho volební systém. Právník, 1866, roč. V, s. 100-114.

9. KORNBERG, J. Feminism and the Liberal Dialect: John Stuart Mill on Women's Rights. Historical Papers/Communications historiques, 1974, Vol. 9, No. 1, s. 37-63. CrossRef

10. LEIGH SMITH BODICHON, B. A Brief Summary in Plain Language of the Most Important Laws Concerning Women; Together with a Few Observations Thereon. London: John Chapman, 1854.

11. LEIGH SMITH BODICHON, B. Reasons for the Enfranchisement of Women: Read at the Meeting of the National Associacion for the Promotion of Social Science at Manchester, October 6, 1866. London: Social Science Association, 1866.

12. MCMILLEN, S. Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement. Oxford: Oxford University Press, 2008.

13. NESTOR, P. A New Departure in Women's Publishing: "The English Woman's Journal" and "The Victoria Magazine". Victorian Periodicals Review, 1982, Vol. 15, No. 3, s. 93-106.

14. PUGH, E. John Stuart Mill and the Women's Question in Parliament, 1865-1868. The Historian, 1980, Vol. 42, No. 3, s. 399-418. CrossRef

15. Reports of the Select Committee of the House of Commons on Public Petitions. Session 1866. London, 1866.

16. ROSEN, A. Emily Davies and the Women's Movement 1862-1867. The Journal of British Studies, 1979, Vol. 19, No. 1, s. 101-121. CrossRef

17. RUBIO-MARTÍN, R. The achievement of female suffrage in Europe: on women's citizenship. International Journal of Constitutional Law, 2014, Vol. 12, No. 1. CrossRef

18. SELTENREICH, R. - KUKLÍK, J. Dějiny angloamerického práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011.

19. STRACHEY, R. The Cause: A Short History of the Women's Movement in Great Britain. 2. vydání. London: Virago, 1978.

20. [TAYLOR, H.]. The Ladies' Petition: Petition presented to the House of Commons by Mr. J. Stuart Mill. The Westminter Review, 1868, vol. 31, s. 63-79.

21. The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. 2 & 3 William IV. London, 1832.

22. The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. 13 & 14 Victoria. London, 1850.

23. The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. 30 & 31 Victoria. London: George E. Eyre and William Spottiswoode, 1867.

24. VAN WINGERDEN, S. The Women's Suffrage Movement in Britain, 1866-1928. Basingstoke - New York: PALGRAVE MACMILLAN, 1999. CrossRef

25. WOODWARD, L. The Age of Reform 1815-1870. 2. vydání. Oxford University Press, 1987.

Creative Commons License
Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení