PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 2 (2022), 81–93

Women and Parliamentary Divorce in England. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857

Dolores Freda

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.20
zveřejněno: 15. 09. 2022

Abstract

The essay is a study of divorce in England in the Modern Period, with particular reference to parliamentary divorce, established since the end of the 17th century. If husbands could get rid of undesired wives through wife-selling, private separation deeds, or separation a mensa et thoro awarded by the ecclesiastical courts, they were not permitted to remarry unless they got a private bill from Parliament. Parliament acted as a real court of justice and, being the procedure extremely long and expensive, parliamentary divorce was in fact a privilege reserved to members of the aristocracy in search of a heir. Only in 1857 the Divorce Act legalized divorce in the country through the establishment of the Court for Divorce and Matrimonial Causes.

klíčová slova: divorce; marriage; parliament; England

reference (51)

1. A Brief Summary, in Plain Language, of the Most Important Laws Concerning Women, together with a Few Observations Thereon. London: Chapman, 1854.

2. ANDERSON, S. Legislative Divorce. Law for the Aristocracy? In: RUBIN, G. R. - SUGARMAN, D. (eds.). Law, Economy and Society, 1750-1914: Essays in the History of English Law. Worcester: Abingdon, 1984.

3. ANDERSON, O. The Incidence of Civil Marriage in Victorian England and Wales. Past & Present, 1975, LXIX. CrossRef

4. BENTHAM, J. A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. In: BURNS, J. H. - HART, H. L. A. (eds.). The Collected Works of Jeremy Bentham. I. Oxford: University Press, 1977.

5. BONFIELD, L. Marriage, Property and the "Affective Family". Law & History, 1983, I. CrossRef

6. CLIFFORD, F. A History of Private Bill Legislation. I. London: Routledge, 1885.

7. COBBETT, W. Complete Collection of State Trials and Proceedings for High Treason. XIII. London: Bagshaw, 1820.

8. COBBETT, W. The Parliamentary History of England. From the Norman Conquest in 1066, to the Year 1803, XXXV. London: Bagshaw, 1800-1801.

9. COMINOS, P. Late Victorian Sexual Respectability and the Social System. International Review of Social History, 1963, VIII. CrossRef

10. CORNISH, W. R. - CLARK, G. de N. Law and Society in England, 1750-1950. London: Sweet & Maxwell, 1989.

11. CRETNEY, S. Family Law in the Twentieth Century. A History. Oxford: University Press, 2003.

12. CROW, D. The Victorian Woman. London: Allen & Unwin, 1971.

13. DICEY, A. V. Diritto e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento. Bologna: Il Mulino, 1997.

14. DILLON, J. F. Bentham's Influence in the Reforms of the Nineeteenth Century. In: Select Essays in Anglo-American Legal History, I. Boston: University Press, 1992.

15. DINWIDDY, J. R. Early-Nineteenth-Century Reactions to Benthamism. Transactions of the Royal Historical Society. 1984, XXXIV. CrossRef

16. FAUVE-CHAMOUX. Matrimonio, vedovanza e divorzio. In: BARBAGLI, M. - KERTZER, D. I. (eds.). Storia della famiglia in Europa. Roma-Bari: Laterza, 2002, s. 307-351.

17. FINER, S. E. The Transmission of Benthamite Ideas, 1820-50. In: SUTHERLAND, G. (ed.). Studies in the Growth of Nieneteenth-Century Government. London: Routledge, 1972.

18. First Report of the Commissioners appointed by her Majesty to enquire into the Law of Divorce and more particularly into the Mode of obtaining Divorces a vinculo. In: British Parliamentary Papers. Shannon: Irish University Press, 1969.

19. FREDA, D. In Parlamento come in tribunale. Il divorzio per via parlamentare nell'Inghilterra del Settecento. Historia et ius, 2016, 10.

20. FROST, G. S. Promises Broken. Courtship, Class and Gender in Victorian England. Charlottesville - London: University Press of Virginia, 1995.

21. HARDY, T. The Mayor of Casterbridge. London: Ware, 1998.

22. HOLDSWORTH, W. S. A History of English Law. I. London: Methuen, 1927.

23. HOLCOMBE, L. Wives and Property. Toronto: University Press, 1983. CrossRef

24. HOPPIT, J. Patterns of Parliamentary Legislation 1660-1800. Historical Journal, 1996, XXXIX/I. CrossRef

25. HOPPIT, J. - INNES, J. - STYLES, J. Towards a History of Parliamentary Legislation, 1660-1800. Parliamentary History, 1994, XX.

26. HORSTMAN, A. Victorian Divorce. New York: University Press, 1985.

27. KAHN-FREUND, O. Matrimonial Property in England. In: FRIEDMANN, W. (ed.). Matrimonial Property Law. London: Stevens, 1955.

28. KELLY, H. A. The Matrimonial Trials of Henry VIII, Stanford: University Press, 1976.

29. KENNY, C. Wife-selling in England. Law Quarterly Review, 1929, XLV.

30. KENNY, C. S. History of the Law of England as to the Effects of Marriage on Property. London: Yorke Prize, 1879.

31. LIEBERMAN, D. Codification, Consolidation, and Parliamentary Statute. In: BREWER, J. - HELLMUTH, E. (eds.). Rethinking Leviathan. The Eighteenth-Century State in Britain and Germany, Oxford: University Press, 1999.

32. LIEBERMAN, D. The Province of Legislation Determined: Legal Theory in Eighteenth Century Britain. Cambridge: University Press, 1989. CrossRef

33. MACFARLANE, A. Marriage and Love in England, 1300-1840. Oxford: University Press, 1986.

34. MACQUEEN, J. F. A Practical Treatise on the Appellate Jurisdiction of the House of Lords and Privy Council, together with the Practice on Parliamentary Divorce. London: Maxwell & Son., 1842.

35. MANCHESTER, A. H. Law Reform in England and Wales 1840-80. Acta Juridica, 1977.

36. MENEFEE, S. P. Wives for Sale. Oxford: University Press, 1981.

37. POLDEN, P. Mingling the Waters: Personalities, Politics and the Making of the Supreme Court of Judicature. Cambridge Law Journal, 2002, LI. CrossRef

38. PROBERT, R. The Double Standard of Morality in the Divorce and Matrimonial Causes Act 1857. Anglo-American Law Review, 1999, XXVIII.

39. RHEINSTEIN, M. Marriage Stability, Divorce and the Law. Chicago - London: Methuen, 1972.

40. ROBERTS, D. The Pater Familias of the Victorian Governing Classes. In: WOHL, A. (ed.). The Victorian Family. London: Routledge, 1978.

41. ROWNTREE, G. - CARRIER, N. H. The Resort to Divorce in England and Wales, 1858-1957. Popular Studies, 1958, XI. CrossRef

42. SHANLEY, M. L. "One Must Ride Behind": Married Women's Rights and the Divorce Act of 1857. Victorian Studies, 1982, XXV.

43. SHARPE, P. Marital Separation in the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. Local Population Studies, 1990, XLV.

44. STONE, L. Broken Lives. Separation and Divorce in England 1660-1857. Oxford: University Press, 1993. CrossRef

45. STONE, L. Road to Divorce. England 1530-1987. Oxford: University Press, 1990. CrossRef

46. STONE, L. The Family, Sex and Marriage in England, 1500-1800. New York: University Press, 1979.

47. STONE, L. Uncertain Unions, Marriage in England, 1660-1753. Oxford: University Press, 1992. CrossRef

48. The Annual Register, or a View of the History and Politics of the Year 1857. London: J. G. & F. Rivington, 1858.

49. The Judicature Acts. In: CORNISH, W. - ANDERSON, J. S. - COCKS, R. - LOBBAN, M. - POLDEN, P. - SMITH, K. (eds.). The Oxford History of the Laws of England. 1820-1914. Oxford: University Press, 2010.

50. WOLFRAM, S. Divorce in England, 1700-1857. Oxford Journal of Legal Studies, 1985, V/II . CrossRef

51. WOODHOUSE, M. K. The Marriage and Divorce Bill of 1857. The American Journal of Legal History, 1959, III. CrossRef

Creative Commons License
Women and Parliamentary Divorce in England. From Wife-Sale to the Divorce Act of 1857 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení