PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 1 (2021), 51–63

Trestný čin velezrady jako hlavní doklad existence „federal common law of crimes“. Americké federální soudnictví v prvých desetiletích nové státnosti

[The Crime of High Treason as the Evidence of the Existence of the “Federal Common Law of Crimes”. The American Federal Judiciary in the First Decades of the New Statehood]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.4
zveřejněno: 24. 03. 2021

Abstract

In this article the author deals with the problematics of the “federal common law of crimes” in the period since the foundation of the American statehood till the end of the 18th century whereas he claims that the existence of this law is illustrated especially by the negotiation of the crime of high treason on the federal courts. In this connection he deals firstly with the organization of the federal courts on which were these cases negotiated. Further part covers the concept of the crime of high treason in earlier English law because from this law exactly the American federal courts had to go out. The main part of the article is devoted to the depiction of the concrete judicial pleas related to high treason which were negotiated at that time. Finally, the author mentions some other crimes which may be put in the category of the “federal common law of crimes” as well.

Klíčová slova: federal common law of crimes; federal courts; high treason

reference (9)

1. BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History. London: Butterworths, 1990.

2. FRIEDMANN, L. M. A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1985.

3. HALL, K. L. - WIECEK, W. M. - FINKELMAN, P. American Legal History (Cases and Materials). Oxford: Oxford University Press, 1991.

4. LILLICH, R. B. The Chase Impeachment. The American Journal of Legal History, 1960, s. 51-70. CrossRef

5. LUTZ, D. S. The Origins of American Constitutionalism. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1988.

6. PRESSER, S. B. - ZAINALDIN, J. S. Law and Jurisprudence in American History (Cases and Materials). St. Paul: West Publishing Company, 1989.

7. RAKOVÁ, S. Podivná revoluce (Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti 1763-1783). Praha:

8. SURRENCY, E. C. The Judiciary Act of 1801. The American Journal of Legal History, 1958. CrossRef

9. TINDALL, G. B. - SHI, D. E. Dějiny států - USA. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994.

Creative Commons License
Trestný čin velezrady jako hlavní doklad existence „federal common law of crimes“. Americké federální soudnictví v prvých desetiletích nové státnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení