PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 49 No 2 (2019), 39–47

Drafting a New Civil Code in the GDR: Stalinism

Martin Löhnig

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2019.31
zveřejněno: 25. 02. 2020

Abstract

The first attempt of the GDR to enact a new Civil Code started in September 1952 and failed with the revolution in June 1953. The old laws were thought to disturb the consolidation of socialist legal order and hinder the development of full respect for laws and the development of a socialistic state and legal consciousness (Walter Ulbricht). In the archives we find minutes of proceedings and drafts of the first two chapters in the personal files of Hilde Benjamin. These drafts were strongly influenced by traditional civil law thinking under which all members of the commission had grown up.

Klíčová slova: Civil Code; Hans Nathan; Hilde Benjamin; GDR; Stalinism; socialist property

reference (9)

1. ECKERT, J. Einleitende Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte des ZGB der DDR. In: ECKERT, J. - HATTENHAUER, H. (eds.). Das Zivilgesetzbuch der DDR vom 19. Juni 1975. Goldbach: Keip Verlag, 1995

2. FLINDER, M. Die Entstehungsgeschichte des Zivilgesetzbuches der DDR. Frankfurt/Main et al.: Peter Lang Verlag, 1999

3. ULBRICHT, W. Beschluß der II. Parteikonferenz der SED. Berlin: Dietz Verlag, 1952

4. Gliederung und Richtlinien für die Ausarbeitung des Entwurfes zum Zivilgesetzbuch, BA Berlin-Lichterfelde DP 2/5523, fol. 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 135

5. Protokolle im Bestand BA Berlin-Lichterfelde DP 2/5521, DP 2/5523

6. Protokoll der Grund- und Unterkommissionssitzung am 8. Dezember 1952, BA Berlin-Lichterfelde DP 2/5521 fol. 17, 60

7. Protokoll der Sitzung der Grundkommission von 22. September 1952, BA Berlin-Lichterfelde DP 2/5521, fol. 5, 6, 8

8. Sitzungsprotokoll der Grund- und Unterkommissionssitzung am 9. Oktober 1952, BA Berlin-Lichterfelde DP 2/5521, fol. 12

9. VGB-E Erstes Stück: Grundsätze des völkischen Gemeinschaftslebens, Ziffer 16.

Creative Commons License
Drafting a New Civil Code in the GDR: Stalinism is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení