ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 3 (2009), 103–118

Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR

[Czech Education Policy and International Comparative Studies of Student Achievement]

Jana Straková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.200
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

In last fifteen years the Czech Republic participated in many international comparative studies of student achievement. These studies provided comparisons of knowledge and skills of Czech students with knowledge and skills of their peers in other countries. Surveys focused on various educational areas and on various age cohorts and brought valuable information about Czech education system. The aim of this paper is to provide overview of international comparative studies on student achievement implemented in the Czech Republic and related national surveys, to present main findings and to discuss their impact on Czech educational policy.

Klíčová slova: international comparative studies; OECD PISA; IEA; student achievement; educational policy

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení